ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Notari ajutiste tasumäärade kehtestamine
Justiitsminister 03.11.1993 määrus number 2; jõustumiskuupäev 03.11.1993

redaktsioon 01.07.1994
              Notari ajutiste tasumäärade kehtestamine
 
                                     Justiitsministri määrus
                                       3. novembrist 1993.
                                              Nr. 2
 
     Vastavalt notariaadiseaduse (RT I 1993, 45, 640)
paragrahvi 19 2.lõikele määran:
 
     1. Kehtestada kooskõlastatult Notarite Kojaga alates
3.novembrist 1993.a. "Notari ajutised tasumäärad" (lisa). 
 
     2. Tunnistada kehtetuks alates 1.novembrist 1993.a.
26.aprillil 1933.a. kinnitatud "Riiklikes notariaalkontorites
osutatavate täiendavate õigusalaste teenuste eest võetav tasu". 
 
                                       Minister K. Kama
 
        Kooskõlastatud
        Notarite Kojaga
    Notarite Koja koosoleku
      3.novembri 1993.a.
       protokoll nr. 3