ID-kaart

Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seadus
Riigikogu 19.11.2008 seadus; jõustumiskuupäev 01.01.2009

redaktsioon 01.07.2014 [RT I, 29.06.2014, 128]

AVALDATUD :

RT I 2008, 50, 275

REDAKTSIOON:

RK s 19.06.2014 jõust. 01.07.2014

RT I, 29.06.2014, 109

RK s 12.12.2012 jõust. 01.07.2013

RT I, 29.12.2012, 1

RK s 12.12.2012 jõust. 01.01.2013

RT I, 29.12.2012, 1

RK s 07.12.2011 jõust. 07.01.2012

RT I, 28.12.2011, 1

RK s 07.12.2011 jõust. 01.01.2012

RT I, 28.12.2011, 1

RK s 08.12.2010 jõust. 01.01.2011

RTI, 28.12.2010, 6

RK s 18.06.2009 jõust. 01.07.2009

RT I 2009, 34, 228

RK s 20.02.2009 jõust. 01.03.2009

RT I 2009, 15, 93

  Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi
24. novembri 2008. a
otsusega nr 361

 

EESTI KESKMISE PALGAGA SEOTUD AMETIPALKADE MAKSMISE AJUTISE KORRALDUSE SEADUS

Vastu võetud 19. novembril 2008. a


§ 1. Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmine aastatel 2009–2013
[RT I, 29.12.2012, 1 - jõust. 01.01.2013]

Kuni 2013. aasta 31. detsembrini on:
[RT I, 29.12.2012, 1 - jõust. 01.01.2013]
1) Vabariigi Presidendi ametipalk Eesti keskmise palga ning Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse §-s 2 sätestatud koefitsiendi korrutis, kuid mitte suurem kui 2007. aasta neljanda kvartali Eesti keskmise palga ning nimetatud seaduse §-s 2 sätestatud koefitsiendi ning koefitsiendi 0,92 korrutis;
2) peaministri, ministri, riigikontrolöri ja õiguskantsleri ametipalk Eesti keskmise palga ning Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poolt nimetatavate riigiametnike ametipalkade seaduses sätestatud vastava koefitsiendi korrutis, kuid mitte suurem kui 2007. aasta Eesti keskmise palga ning nimetatud seaduses sätestatud vastava koefitsiendi ning koefitsiendi 0,92 korrutis;
[RT I, 29.12.2012, 1 - jõust. 01.07.2013]
3) soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku ametipalk Eesti keskmise palga ja koefitsiendi 3,2 korrutis, kuid mitte suurem kui 2007. aasta Eesti keskmise palga ja koefitsiendi 3,2 ning koefitsiendi 0,92 korrutis. Voliniku ametipalka korrigeeritakse iga aasta 1. märtsist järgnevaks 12. kuuks, võttes aluseks Statistikaameti poolt avalikustatud eelmise aasta neljanda kvartali Eesti keskmise palga. Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinikule ei laiene avaliku teenistuse seaduse § 61 lõikes 5 sätestatud muutuvpalk;
[RT I, 29.12.2012, 1 - jõust. 01.01.2013]
4) riigisekretär töötasustamisel võrdsustatud ministriga.
[RT I, 29.12.2012, 1 - jõust. 01.01.2013]
5) [kehtetu - RT I, 29.06.2014, 109 - jõust. 01.07.2014]

§ 2. Seaduse jõustumine

Seadus jõustub 2009. aasta 1. jaanuaril.

  Riigikogu esimees Ene ERGMA