ESTLEX   19.06.2024 9:31
                    Eesti Vabariigi Valitsuse
                           m ä ä r u s
                  10. augustist 1993.a. nr. 252
                        Tallinn, Toompea
 
           Eesti Vabariigis litsentsimisele kuuluvate
             tegevusalade loetelu täiendamise kohta
 
     Vabariigi Valitsus  m ä ä r a b:
 
     1. Täiendada Eesti NSV Valitsuse 8. mai 1990.a. määrusega
nr. 90 kinnitatud "Riikliku tegevuslitsentsi väljaandmise
eeskirjade" lisa 1 "Eesti NSV-s litsentsimisele kuuluvate
tegevusalade loetelu" (Eesti Vabariigi Valitsuse 25. oktoobri
1991.a. määruse nr. 213 sõnastuses - RT 1991, 37, 465) punktiga
31 järgmises sõnastuses:
     "31. Tegevus väärtpaberiturul".
 
     2. Kehtestada, et litsentse tegevuseks väärtpaberiturul
annab välja Rahandusministeerium.
 
 
Peaminister                                               M. LAAR
Rahandusministeerium                                    M. ÜÜRIKE
Riigisekretär                                          Ü. KAEVATS