ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Riigi- ja munitsipaalvara erastamisest laekuva raha kasutamise seadus
Riigikogu 05.05.1993 seadus; jõustumiskuupäev 21.05.1993

redaktsioon 03.05.1996
AVALDATUD :
RT I 1993, 24,  430
REDAKTSIOON :
RK s 03.04.96 nr.  153 jõust.03.05.96
RT I 1996, 26,  529
RK s 14.06.95 nr.   38 jõust.21.07.95
RT I 1995, 57,  979
rk  s 20.04.94 nr.  352 jõust.06.05.94
 
            RIIGI- JA MUNITSIPAALVARA ERASTAMISEST
                LAEKUVA RAHA KASUTAMISE SEADUS
 
 
     Paragrahv 1.-9. (Kehtetu - RK s 03.04.96 nr. 153
jõust.03.05.96 - RT I 1996, 26, 529)
 
     Paragrahv 10. Tunnistatakse kehtetuks:
      1) Eesti Vabariigi seaduse "Riiklike ja
munitsipaalettevõtete erastamise kohta" (RT 1990, 22,
277; 1992, 23, 320) paragrahv 7;
     2) Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi 1991. aasta
15. augusti otsus "Varade erastamisest Eesti Vabariigi
erastamise reservfondi laekuvate summade kasutamise põhimõtete
ja korra kinnitamise kohta";
     3) Riigikogu 1993. aasta 24. märtsi otsus "Eesti Vabariigi
Ülemnõukogu Presiidiumi 1991. aasta 15. augusti otsuse "Varade
erastamisest Eesti Vabariigi erastamise reservfondi laekuvate
summade kasutamise põhimõtete ja korra kinnitamise kohta"
muutmine" (RT 1993, 15, 252);
     4) Eesti Vabariigi riiklike ja munitsipaaleluruumide
erastamise seaduse (RT 1992, 17, 247) paragrahv 21;
     5) Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 1992. aasta 13. augusti
otsusega kehtestatud "Riigi- ja munitsipaalvara erastamise
tingimuste ja korra" (RT 1992, 33, 426) punkt 26.
 
 
     Paragrahv 11. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas
avaldamise päevast.
 
 
Riigikogu esimees                                     Ü. Nugis 
Tallinn, 5. mail 1993