ID-kaart

Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Merealapiiride seadus
Riigikogu 10.03.1993 seadus; jõustumiskuupäev 10.04.1993

redaktsioon 10.04.1993
                     MEREALAPIIRIDE SEADUS
 
 
     Paragrahv 1. Merealad on käesoleva seaduse mõistes maismaaga
piirnev osa merest, millele laieneb Eesti jurisdiktsioon.
 
     Paragrahv 2. Merealade jaotuse aluseks on Genfi 1958.aasta
territoriaalmere ja selle külgvööndi konventsiooni ning ÜRO
1982.aasta mereõiguse konventsiooni sätted.
 
Paragrahv 3. Territoriaalmere lähtejoon on mõtteline joon, mis
madalvee puhul ühendab omavahel maismaa, saarte, laidude,
kaljude ja veest väljaulatuvate üksikute kivide rannikust kõige
kaugemal asuvaid punkte.
 
     Territoriaalmere  lähtejoone  koordinaadid  on  esitatud
lisas 1.
 
     Paragrahv 4. Sisemeri on mereala, mis asub territoriaalmere
lähte-joone ja ranniku vahel.
 
     Paragrahv 5. Territoriaalmeri on sisemerega külgnev mereala,
mille välispiir on määratud käesoleva seadusega.
 
     Territoriaalmere piiri koordinaadid on esitatud lisas 2.
 
     Paragrahv 6. Territoriaalmere laius on 12 meremiili.
 
     Territoriaalmere laiuse osas võib teha erandeid, lähtudes
rahvusvahelistest konventsioonidest ja lepingutest
naaberriikidega.
 
     Paragrahv 7. Majandusvöönd on väljaspool territoriaalmerd asuv
ja viimasega külgnev mereala, mille välispiir on määratud
naaberriikidega kooskõlastatult.
 
     Majandusvööndi piiri koordinaadid on esitatud lisas 3.
 
 
Riigikogu esimees                                      Ü. Nugis
 
Tallinn, 10. märtsil 1993
 
------
                                                  Lisa 1
 
 
              Eesti Vabariigi territoriaalmere lähtejoon
                                   
                                   
                                   
----------------------------------------------------------------------
P-i  Geograafilised koordinaadid   Kaart          Märkused
nr.  ---------------------------   nr.
     laius (N)      pikkus  (E)
     o  '           o  ' 
----------------------------------------------------------------------
1    59 34,17       28 05,87       25013  Eesti Vabariigi ja Vene
                                   23002  Föderatsiooni piir Narva
                                   22000  lahe kaldal Eesti-Vene
                                          rahulepingu järgi
 
2   59 25,70        27 32,20       23002  Pühajõe läänemuul
                                   22000
 
    Edasi mereranna madalveejoon kuni punktini 3
 
3   59 26,60        27 13,50       23002  Kallas Saka lähistel
                                   22000
                                   22001
 
4   59 31,26        26 45,27       25014  Kalju ida pool Muhu tule-
                                   23002  paaki
                                   22000
                                   22001
 
5   59 49,35        26 21,85       23002  Kivi põhja pool Vaindlo
                                   22001  saart
 
6   59 49,30        26 21,60       23002  Kivi põhja pool Vaindlo
                                   22001  saart
 
7   59 40,56        25 41,98       28015  Kivi põhja pool Purekkari
                                   23005  neeme
                                   22001
 
8   59 42,09        25 01,10       25016  Kalju loode pool Keri
                                   23005  saart
                                   23006
                                   22001
 
9   59 36,40        24 30,55       25016  Kivi lääne pool Pikasäärt
                                   23006  (Naissaar)
                                   22001
 
10  59 23,40        24 02,43       28018  Kivi põhja pool Pakri
                                   23006  tuletorni
                                   23008
                                   23010
                                   22001
                                   22002
 
11  59 18,28        23 21,69       25020  Kalju loode pool Osmus-
                                   23008  saart
                                   23010
                                   22002
 
12  59 05,28        22 51,82       28025  Kalju Selgrahul
                                   23009
                                   23010
                                   22002
 
13  59 05,70        22 35,19       23009  Tahkuna nina
                                   23014
                                   22002
                                   22003
 
14  58 56,80        22 03,40       25026  Kalju Ristna tuletornist
                                   23009  358 3,5 kbt.
                                   23014
                                   22002
                                   22003
 
15  58 56,50        22 02,70       25026  Kalju Ristna tuletornist
                                   23014  288,8  3,8 kbt.
 
16  58 56,40        22 02,60       25026  Kalju Ristna tuletornist
                                   23014  278,0  4,3 kbt.
                                   22003
 
17  58 55,60        22 02,30       25026  Kivi Ristna tuletornist
                                   23014  215,2 10,4 kbt.
                                   22003
 
18  58 55,30        22 03,00       25026  Neem Ristna tuletornist
                                   23014 192,3 11,4 kbt.
 
19  58 53,60        22 08,20       25026  Kalju Kõpu tuletornist
                                   23014  236,0 24,4 kbt.
                                   22003
 
20  58 31,36        21 54,46       25028  Kivi loode pool Undva
                                   23014  neeme
                                   22003
 
21  58 30,91        21 48,04       25028  Kivi loode pool Kiipsaare
                                   23014  nukka
                                   22003
 
22  58 19,29        21 45,67       28028  Kivi lääne pool Nootamaa
                                   25028  saart
 
23  58 19,26        21 45,67       28028  Kivi lääne pool Nootamaa
                                   25028  saart
                                   23014
                                   22003
 
24  57 57,45        21 58,40       25029  Kalju lõuna pool Loode-
                                   23015  neeme
                                   22003
 
25  57 53,28        22 02,45       25030  Vesitükimaa lõunaneem
                                   23015
                                   22003
 
26  57 58,08        22 11,38       25031  Kalju edela pool Kaavi-
                                   23015  nina
                                   22003
                                   22004
 
27  58 09,07        22 49,01       25024  Kivi kagu pool Allirahu
                                   23015  tulepaaki
                                   22003
                                   22004
 
28  57 48,82        23 12,50       28040  Kalju loode pool Pärsi
                                   23015  neeme (Ruhnu saare lääne-
                                   22004  rannik)
 
29  57 48,19        23 12,27       28040  Kalju
 
30  57 47,81        23 12,41       28040  Kalju
 
31  57 47,26        23 13,03       28040  Kalju lääne pool Holmi
                                          neeme
 
32  57 47,13        23 13,62       28040  Kivi
 
33  57 46,72        23 15,73       28040  Kalju
                                   23012
                                   22004
 
34  57 46,80        23 16,43       28040  Rinski sadama läänemuul
                                   23012
                                   22004
 
35  58 05,69        23 58,42       25037  Kalju lõuna pool Kihnu
                                   23012  tuletorni
                                   22004
 
36  57 52,48        24 21,47       23012  Eesti Vabariigi ja Läti
                                   22004  Vabariigi piir Liivi lahe
                                          kaldal
 
 
 
 
 
------
                                                  Lisa 2
                                   
                 Eesti Vabariigi territoriaalmere piir
                           (Eesti merepiir)
                                   
                                   
                                   
----------------------------------------------------------------------
P-i  Geograafilised koordinaadid   Kaart          Märkused
nr.  ---------------------------   
     laius (N)      Pikkus (E)
     0  '           0  '
----------------------------------------------------------------------
1    59 34,17       28 05,87       25013
                                   23002
                                   22000
 
37    59 37,9       26 54,9        23002
                                   22000
                                   22001
 
38    59 56,3       26 26,4        23002
                                   23004
                                   22001
 
39    59 54,0       26 09,2        23004
                                   23005
                                   22001
 
40    59 48,9       26 01,3        23005
                                   22001
 
41    59 49,6       25 34,7        23005
                                   22001
 
42    59 42,2       24 28,9        23006
                                   22001
 
43    59 34,6       23 57,2        23006
                                   23008
                                   22001
                                   22002
 
44    59 28,9       23 31,3        23008
                                   23010
                                   22002
 
45    59 29,0       23 11,5        23008
                                   23010
                                   22002
 
46    59 28,2       23 08,6        23010
                                   22002
 
     Punkt 46 ühendada punktiga 47 kaarega raadiusega 12
meremiili punktist 11, koordinaatidega 59 18,28' N 23 21,69'E.
 
47    59 27,4       23 06,5        23008
                                   23010
                                   22002
48    59 17,5       22 44,0        23009
                                   23010
                                   22002
 
49    59 17,7       22 36,2        23009
                                   23010
                                   22002
 
     Punkt 49 ühendada punktiga 50 kaarega raadiusega 12
meremiili punktist 13, koordinaatidega 59 05,70' N 22 35,10' E.
 
50    59 16,2       22 23,9        23009
                                   22002
 
51    59 14,7       22 18,5        23009
                                   22002
                                   22003
 
52    59 03,4       21 51,0        23009
                                   22002
                                   22003
 
53    58 55,1       21 39,1        23014
                                   22003
 
     Punkt 53 ühendada punktiga 54 kaarega raadiusega 12
meremiili punktist 17, koordinaatidega 58 55,60' N 22 02,30'E.
 
54    58 49,9       21 41,8        23014
                                   22003
 
55    58 41,3       21 36,4        23014
                                   22003
 
     Punkt 55 ühendada punktiga 56 kaarega raadiusega 12
meremiili punktist 21, koordinaatidega 58 30,91' N 21 48,04'E.
 
56    58 32,2       21 25,3        23014
                                   22003
 
57    58 21,1       21 23,2        23014
                                   22003
 
     Punkt 57 ühendada punktiga 58 kaarega raadiusega 12
meremiili punktist 23, koordinaatidega 58 19,26' N 21 45,67' E.
 
58    58 15,4       21 24,2        23015
                                   23014
                                   22003
 
59    57 53,7       21 36,8        23015
                                   22003
 
     Punkt 59 ühendada punktiga 60 kaarega raadiusega 12
meremiili punktist 24, koordinaatidega 57 57,45' N 21 58,40' E.
 
60    57 51,4       21 38,8        23015
                                   22003
 
61    57 47,2       21 43,0        23015
                                   22003
 
62    57 45,3       21 53,6        23015
                                   22003
 
63    57 54,9       22 43,3        23015
                                   22003
                                   22004
 
64    57 35,0       23 11,0        23012
                                   23015
                                   22004
 
     Punkt 64 ühendada punktiga 65 kaarega raadiusega 12
meremiili punktist 33, koordinaatidega 57 46,72' N 23 15,73' E.
 
65    57 35,2       23 22,1        23012
                                   22004
 
     Punkt 65 ühendada punktiga 66 kaarega raadiusega 12
meremiili punktist 34, koordinaatidega 57 46,80' N 23 16,43' E.
 
66    57 37,5       23 30,6        23012
                                   22004
 
67    57 49,2       23 56,6        23012
                                   22004
 
68    57 48,7       23 57,3        23012
                                   22004
 
69    57 54,0       24 18,2        23012
                                   22004
 
     Punkt 69 ühendada sirglõiguga punktiga 36 koordinaatidega
57 52,48' N 24 21,47' E.
 
Märkused.
 
     1. Kuna läbirääkimistel Eesti Vabariigi ning Vene
Föderatsiooni vahel ei ole territoriaalmere piiri Narva lahes
veel fikseeritud, siis Eesti Vabariigi territoriaalmere piir
punktist 1 punkti 39 läbi punkti 37 ja 38 võib muutuda nimetatud
läbirääkimiste tulemusel.
 
     2. Kuna läbirääkimistel Eesti Vabariigi ning Läti Vabariigi
vahel ei ole territoriaalmere piir Irbe väinas ja Liivi lahes
veel fikseeritud, siis Eesti Vabariigi territoriaalmere piir
punktist 60 punkti 69 läbi punkti 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ja
68 võib muutuda nimetatud läbirääkimiste tulemusel.
 
 
 
 
 
 
 
------
                                             Lisa 3
 
               Eesti Vabariigi majandusvööndi ja
                        mandrilava piir
                               
                               
---------------------------------------------------------------
P-i  Geograafilised koordinaadid        Kaart     Märkused
nr.  ---------------------------
     laius (N)      pikkus (E)
     0  '           0  '
---------------------------------------------------------------
38   59 56,3        26 26,4             23004
                                        22001
 
70  60 00,0         26 20,8             23004
                                        22001
 
71  59 59,4         26 13,1             23004
                                        22001
 
72  59 58,4         26 08,4             23004
                                        22001
 
73  59 52,0         25 58,5             23005
                                        22001
 
74  59 52,9         25 28,0             23005
                                        22001
 
75  59 53,6         25 10,6             23005
                                        22001
 
76  59 52,4         24 57,6             23006
                                        22001
 
77  59 50,8         24 49,7             23006
                                        22001
 
78  59 44,5         24 24,8             23006
                                        22001
 
79  59 37,4         23 54,8             23008
                                        22001
                                        22002
 
80  59 31,9         23 30,1             23010
                                        22002
 
81  59 32,0         23 10,0             23010
                                        22002
 
82  59 25,2         22 45,5             23010
                                        22002
 
83  59 23,1         22 10,3             23009
                                        22002
                                        22003
 
84  59 18,7         21 46,7             23009
                                        22003
 
85  59 11,5         21 11,3             22003
 
Punkt 85 ei ole ühendatud punktiga 86.
 
86  58 46,8         20 28,6             22003
 
87  58 29,0         20 26,5             22003
 
88  58 12,0         20 22,4             22003
 
89  58 00,9         20 24,0             22003
 
61  57 47,2         21 43,0             23015
                                        22003
 
Punkt 61 ei ole ühendatud punktiga 64.
 
64  57 35,0         23 11,0             23012
                                        23015
                                        22004
 
90  57 34,4         23 11,8             23012
                                        23015
                                        22004
 
91  57 31,4         23 42,7             23012
                                        22004
 
68 57 48,7          23 57,3             23012
                                        22004
 
Märkused.
 
     1. Kuna läbirääkimistel Eesti vabariigi ning Vene
Föderatsiooni vahel ei ole majandusvööndi ja mandrilava piiri
Vaindlo saare lähistel Soome lahes veel fikseeritud, siis Eesti
Vabariigi majandusvööndi ja mandrilava piir punktist 38 punkti
70 võib muutuda nimetatud läbirääkimiste tulemusel.
 
     2. Kuna läbirääkimistel eesti Vabariigi ning Läti Vabariigi
vahel ei ole majandusvööndi ja mandrilava piiri veel
fikseeritud, siis Eesti Vabariigi majandusvööndi ja mandrilava
piir punktist 88 punkti 61 läbi punkti 89, aga samuti punktist
64 punkti 68 läbi punkti 90 ja 91 võib muutuda nimetatud
läbirääkimiste tulemusel.