ID-kaart

Lihtotsing

Otsus Eesti Vabariigi ühinemisest 1968.aasta "Tuumarelva leviku tõkestamise lepinguga"
Ülemnõukogu 18.12.1991 otsus; jõustumiskuupäev 18.12.1991

redaktsioon 18.12.1991
               Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsus      
            Eesti Vabariigi ühinemisest 1968.aasta
           "Tuumarelva leviku tõkestamise lepinguga"
            ----------------------------------------
 
               Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsustab:
 
               1. Ühineda 1968.aasta "Tuumarelva leviku tõkestamise
lepinguga".
 
               2. Eesti Vabariigi Valitsusel valmistada ette avaldus
käesoleva otsuse punktis 1 nimetatud lepinguga ühinemise kohta,
esitada see Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimehele
allakirjutamiseks ning korraldada selle avalduse üleandmine antud
lepingu depositaarriikide valitsustele.
 
Eesti Vabariigi Ülemnõukogu
esimees                                                 A. Rüütel 
 
Tallinn, 18. detsembril 1991
avalikgif