ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Eesti Vabariigi seadus vara võõrandamise õigusvastasuse tõendamise lihtsustatud korra kehtestamise kohta
Ülemnõukogu 05.12.1991 seadus; jõustumiskuupäev 05.12.1991

redaktsioon 05.12.1991
                   EESTI VABARIIGI SEADUS
           vara võõrandamise õigusvastasuse tõendamise
              lihtsustatud korra kehtestamise kohta
            -------------------------------------------
 
 
     Kooskõlas Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse
paragrahvi 17 7.lõikega kehtestada vara võõrandamise õigusvastasuse
tõendamiseks järgmine lihtsustatud kord:
 
     Paragrahv 1.  Kui vara omanikuks olnud füüsiline isik oli
ajavahemikus 1940.aasta 16. juunist kuni 1954.aasta 1.jaanuarini
sunnitud oma vara maha jätma oma elukohast või vara asukohast
pagemise tõttu või seoses sellega, et välismaal viibides ta keeldus
Eestisse tagasi tulemast, lugeda vara mahajätmine toimunuks reaalse
repressiooniohu tõttu.
 
    Paragrahv 2. Kui isik on vara maha jätnud paragrahvis 1 nimetatud 
viisil või kui vara võõrandamise või peremehetuks tunnistamise otsuse 
on Eesti Vabariigi pädev riigi- või omavalitsusorgan tühistanud, ei
vaja vara võõrandamise õigusvastasus kohtulikku tõendamist.
 
     Kui vara võõrandamine on toimunud tsiviilasjas tehtud
kohtulahendi alusel, on vaja taotleda kõrgemalseisvalt kohtult
kohtulahendi tühistamist järelevalve korras.
 
     Paragrahv 3. Käesolev seadus jõustub vastuvõtmise päevast.
 
Eesti Vabariigi Ülemnõukogu
esimees                                               A. Rüütel
 
Tallinn, 5. detsembril 1991