ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Eesti Vabariigi Tõuaretusinspektsiooni moodustamise kohta
Vabariigi Valitsus 30.10.1991 määrus number 219; jõustumiskuupäev 30.10.1991

redaktsioon 30.10.1991
                                             Varemsaadetu asemel
                 Eesti Vabariigi Valitsuse
 
                        m ä ä r u s
 
                30.oktoobrist 1991.a. nr.219
 
                      Tallinn, Toompea
 
 
           Eesti Vabariigi Tõuaretusinspektsiooni  
                    moodustamise kohta         
 
 
     Tõuaretustöö   riikliku  juhtimise  ja  kontrolli   paremaks 
korraldamiseks Eesti Vabariigi Valitsus  m ä ä r a b:
 
     1. Moodustada 1.jaanuarist 1992.a. riiklike tõulavade baasil 
Eesti Vabariigi Tõuaretusinspektsioon.
 
     Eesti    Vabariigi    Põllumajandusministeeriumil    töötada 
kooskõlastatult  Eesti Vabariigi  Justiitsministeeriumi ja teiste 
huvitatud  ministeeriumidega välja ja kinnitada ühe  kuu  jooksul 
Eesti   Vabariigi  Tõuaretusinspektsiooni  põhimäärus  ning  koos 
maavalitsustega   tagada  nimetatud   inspektsiooni   töötajatele 
nõuetekohased töötingimused.
 
     2.  Eesti  Vabariigi  Põllumajandusministeeriumil  ja  Eesti 
Vabariigi    Tõuaretusinspektsioonil    aidata   koos    kohaliku 
omavalitsuse    organitega    kaasa    karjakontrollringide    ja 
aretusühistute moodustamisele ja töölerakendamisele. Tõuaretustöö 
järjepidevuse säilitamiseks ja loomakasvatuse tulukuse tõstmiseks 
selgitada   talumajapidamistes   ja   ühistutes    karjakontrolli 
rakendamise otstarbekust.
 
     3.   Eesti   Vabariigi  Rahandusministeeriumil  näha  alates 
1992.aastast    ette   Eesti   Vabariigi   Tõuaretusinspektsiooni 
ülalpidamiskulude katmine riigieelarvevahenditest.
 
 
Eesti Vabariigi riigiminister                     
Eesti Vabariigi Valitsuse esimehe
          ülesandeis                              R. VARE
 
 
Eesti Vabariigi riigiministri
          asetäitja                               E. BEKKER