ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Otsus "Eesti Vabariigi kohtute seaduse" ja "Eesti Vabariigi kohtuniku staatuse seaduse" rakendamise kohta
Ülemnõukogu 23.10.1991 otsus; jõustumiskuupäev 23.10.1991

redaktsioon 06.07.1992
AVALDATUD :
RT/91/38/ 474
REDAKTSIOON :
ün  o 06.07.92 nr. 1308 jõust.06.07.92
 
                EESTI VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU OTSUS
              "Eesti Vabariigi kohtute seaduse" ja
               "Eesti Vabariigi kohtuniku staatuse
                   seaduse" rakendamise kohta
                ----------------------------------
 
               Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsustab:
 
               1. Kehtestada "Eesti Vabariigi kohtute seadus" 1993.
aasta 1. jaanuarist. 
     (ÜN o. 06.07.92. nr.1308 jõust. 06.07.92.)
 
               2. Kehtestada "Eesti Vabariigi kohtuniku staatuse seadus"
1992. aasta 1. jaanuarist.
 
               3. "Eesti Vabariigi kohtute seadus" ja "Eesti Vabariigi
kohtuniku staatuse seadus" ei oma tagasiulatuvat jõudu.
 
               4. Teha Eesti Vabariigi Valitsusele ülesandeks:
 
     1) esitada 1991. aasta 1. detsembriks Eesti Vabariigi
Ülemnõukogu Juhatusele nende seadusandlike aktide loetelu, mis
tunnistatakse kehtetuks seoses "Eesti Vabariigi kohtute seaduse" ja
"Eesti Vabariigi kohtuniku staatuse seaduse" kehtestamisega;
 
     2) esitada 1992. aasta 1. novembriks Eesti Vabariigi
Riigikogule Kriminaalprotsessi seadustiku, Tsiviilprotsessi
seadustiku ja Kohtuotsuste täitmise seadustiku eelnõud;
     (ÜN o. 06.07.92. nr.1308 jõust. 06.07.92.; tunnistatud
kehtetuks punktis sätestatud tähtaegade osas - RK s. 16.12.92.
nr.34 jõust.01.01.93)
 
     3) näha ette 1992. aasta riigieelarve projekti koostamisel
kohtureformi läbiviimiseks vajalikud vahendid ning tagada
materiaal-tehnilised tingimused "Eesti Vabariigi kohtute seaduse"
ja "Eesti Vabariigi kohtuniku staatuse seaduse" täielikuks ja
tähtaegseks rakendamiseks.
 
     5. Pikendada kõigi rahvakohtunike volitusi kuni 1993.aasta
1. jaanuarini.
     (ÜN o. 06.07.92. nr.1308 jõust. 06.07.92.;  tunnistatud
kehtetuks punktis sätestatud tähtaegade osas - RK s. 16.12.92.
nr.34 jõust.01.01.93)
 
  Eesti Vabariigi Ülemnõukogu
  esimees                                     A. Rüütel
 
Tallinn, 23. oktoobril 1991