ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Aktsiaseltsi "Tallinna Paber" poolt tselluloosi tootmise jätkamise kohta
Vabariigi Valitsus 12.07.1991 määrus number 136; jõustumiskuupäev 12.07.1991

redaktsioon 12.07.1991
                Eesti Vabariigi Valitsuse 
                  määrus
               12. juulist 1991.a. nr.136
                   Tallinn, Toompea 
 
      Aktsiaseltsi  "Tallinna  Paber" poolt tselluloosi  tootmise 
jätkamise  kohta
 
     Seoses  Eesti  Vabariigi  Ülemnõukogu  Presiidiumi  7.märtsi 
1991.a.  otsusega aktsiaseltsi "Tallinna Paber" poolt tselluloosi 
tootmise  jätkamise  kohta senisel tasemel(40 000  tonni  aastas) 
kuni vastavate asendusvõimsuste käikurakendamiseni,  et rahuldada 
vabariigi  vajadusi paberitoodete järele Eesti Vabariigi Valitsus 
määrab: 
 
     1.   Aktsiaseltsil "Tallinna Paber":
 
     1)  näha ette eksportida 1991.a.  teisest  poolaastast   kuni 
asendusvõimsuste  käikurakendamiseni igal aastal kuni 10 000 tonni 
tselluloosi;
 
     2) tagada osa tselluloosi ekspordist saadavate valuutavahendite 
eraldamine     Tallinna    Veevarustuse    ja     Kanalisatsiooni 
Tootmisvalitsusele          (sihtotstarbeliselt          Tallinna 
Heitveepuhastusjaamale) vastavalt sõlmitud lepingule.
 
     2. Kontsernil "Eesti Metsatööstus", Eesti Vabariigi  Riiklikul 
Metsaametil ja Eesti Vabariigi Põllumajandusministeeriumil tagada 
aktsiaseltsi  "Tallinna Paber" varustamine paberipuudega  1991.a. 
teisel poolaastal.
 
     3. Eesti Vabariigi Valitsuse kaubavahetuse korraldamise komiteel 
määrata  aktsiaseltsile  "Tallinna  Paber"  tselluloosi  ekspordi 
kvoodid   ja  Eesti  Vabariigi  Välismajandusametil  anda   välja 
vastavad litsentsid. 
 
     4. Aktsiaseltsil "Tallinna Paber" ning Tallinna Veevarustuse ja 
Kanalisatsiooni  Tootmisvalitsusel  lahendada   kaubavahetusfondi 
kaudu  (otsesidemete korras või vahendusfirmade abil)  tootmiseks 
ja remonditöödeks vajalike ressursside saamine. 
 
     5. Eesti Vabariigi Valitsuse kaubavahetuse korraldamise komiteel 
tagada   kvoteerimise   ja  litsentsimise  kaudu   aktsiaseltsile 
"Tallinna  Paber" ning Tallinna Veevarustuse  ja  Kanalisatsiooni 
Tootmisvalitsusele    1992.aastast    põhitoorme,    kemikaalide, 
materjalide,   varuosade   ja   seadmete   hankimiseks   vajalike 
vahetuskaupade eraldamine.
 
Eesti Vabariigi majandusminister
Eesti Vabariigi Valitsuse esimehe ülesandeis       J. Leimann
Eesti Vabariigi riigiminister                      R. Vare