ESTLEX   14.06.2024 15:41
                  Eesti Vabariigi Valitsuse
 
                        m ä ä r u s
 
                 11.juulist 1991.a. nr.135
 
                      Tallinn, Toompea
 
         Tartu Õpetajate Seminari reorganiseerimise
             kohta rakenduslikuks kõrgkooliks     
 
     Eesti Vabriigi Valitsus  m ä ä r a b:
 
     1.    Nõustuda    Eesti    Vabariigi    Haridusministeeriumi 
ettepanekuga  Tartu  Õpetajate Seminari  reorganiseerimise  kohta 
rakenduslikuks  kõrgkooliks,   säilitades  seejuures  õppeasutuse 
endise nime.
 
     2. Kehtestada, et:
 
     1)  Tartu  Õpetajate Seminar on  rakenduslik  kõrgkool,  mis 
valmistab  ette  rakendusliku  kõrgharidusega  spetsialiste  ning 
korraldab nende täienduskoolitust ja ümberõpet;
 
     2)  Tartu Õpetajate Seminari direktori nimetab  ametisse  ja 
vabastab ametist Eesti Vabariigi haridusminister.
 
     3.    Eesti    Vabariigi    Haridusministeeriumil    esitada 
1.oktoobriks  1991.a.  Eesti Vabariigi Valitsusele  kinnitamiseks 
Tartu Õpetajate Seminari põhikirja projekt.
 
Eesti Vabariigi majandusminister
Eesti Vabariigi Valitsuse esimehe
        ülesandeis                                J. LEIMANN 
 
Eesti Vabariigi riigiminister                     R. VARE