ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Vabariigi territooriumi regionaalpoliitilise jaotuse ja regionaalsete maksusoodustuste ning nende andmise korra kohta
Vabariigi Valitsus 14.03.1991 määrus number 54; jõustumiskuupäev 14.03.1991

redaktsioon 14.03.1991
 
                       Eesti Vabariigi Valitsuse
 
                                     määrus
 
                        14.märtsist 1991.a. nr.54
 
                             Tallinn, Toompea
 
                    Vabariigi territooriumi regionaal-
                   poliitilise jaotuse ja regionaalsete
              maksusoodustuste ning nende andmise korra kohta
              -----------------------------------------------
 
     Eesti Vabariigi  eri  piirkondade  tasakaalustatud arengu
eelduste  loomiseks  Eesti  Vabariigi  Valitsus määrab:
 
     1. Pidada vajalikuks rakendada  ettevõtte  tulumaksuga
maksustamisel  soodustusi   olenevalt   ettevõtte asukohast ja
tegevuspaigast vastavalt "Eesti  Vabariigi valdade   ja
külanõukogude   jaotusele    tsoonidesse 1991.aastaks". Anda
tulumaksusoodustusi  ka  mõningates linnades  ja  alevites
paiknevatele  ja  tegutsevatele ettevõtetele.
 
    2. Kinnitada juurdelisatud:
 
    1)  "Eesti  Vabariigi  valdade  ja   külanõukogude jaotus
tsoonidesse 1991. aastaks";
 
    2) "Ettevõtte tulumaksuga maksustamisel  regionaalsete
maksusoodustuste andmise kord".
 
    3. Moodustada Eesti Vabariigi Valitsuse  regionaalpoliitika
komisjon Eesti Vabariigi Majandusministeeriumi, Eesti Vabariigi
Rahandusministeeriumi,  Eesti  Vabariigi  Tööstus-  ja
Energeetikaministeeriumi,   Eesti Vabariigi
Põllumajandusministeeriumi,  Eesti  Vabariigi
Ehitusministeeriumi, Eesti Vabariigi  Sotsiaalministeeriumi,
Eesti Vabariigi Valitsuse haldusreformi  komitee ja
omavalitsuste liitude esindajatest.  Nimetada  komisjoni
esimeheks Eesti  Vabariigi  majandusministri  asetäitja E. Terk.
 
    Eesti Vabariigi  Majandusministeeriumil  kinnitada
          nimetatud komisjoni isikkoosseis.
 
     4. Eesti Vabariigi Majandusministeeriumil töötada, lähtudes
käesoleva  määrusega  kinnitatud   "Ettevõtte tulumaksuga
maksustamisel  regionaalsete   maksusoodustuste andmise
korrast", 15. märtsiks  1991.a.  maakonna valitsustele välja
soovitused maksusoodustuste  andmise osas.
 
     5. Reserveerida Eesti Vabariigi  Valitsuse  reservfondis  3
miljonit  rubla   1991.   aastal   loodavate eraettevõtete
toetamiseks.
 
     Eesti Vabariigi  Majandusministeeriumil  ja  Eesti
Vabariigi Rahandusministeeriumil töötada  25.  märtsiks 1991.a.
välja  1991.  aastal  loodavate  eraettevõtete doteerimise
põhimõtted ja kord.
 
     6. Eesti Vabariigi Majandusministeeriumil:
 
    1) avaldada  1991.a.  märtsikuu  jooksul  vabariiklikes
ajalehtedes  ülevaade   (koos   kommentaaridega) regionaalsetest
maksusoodustustest,   nende   andmise korrast ja vabariigi
territooriumi  regionaalpoliitilisest jaotusest;
 
     2) täpsustada koos  vastavate   kohaliku  omavalitsuse
täitevorganitega    20.    märtsiks     1991.a.  eri  tsoonides
paiknevate külanõukogude (Salme, Ridala) territooriumil tsoonide
piir.
 
          Eesti Vabariigi majandusminister
          Eesti Vabariigi Valitsuse esimehe
                   ülesandeis                       J. LEIMANN  
 
          Eesti Vabariigi riigiminister             R. VARE
 
------
                                     
                                      K I N N I T A T U D
                                   Eesti Vabariigi Valitsuse
                                    14. märtsi  1991.a. määrusega
                                        nr. 54             
 
              Eesti Vabariigi valdade ja külanõukogude jaotus
                        tsoonidesse 1991. aastaks
-----------------------------------------------------------------
Maakond                  Vald või külanõukogu
               --------------------------------------------------
               I tsoon     II tsoon    III tsoon     IV tsoon
-----------------------------------------------------------------
   1              2           3           4             5
----------------------------------------------------------------
 
HARJU          Harku       Anija       Padise       Jõelähtme
               Jõelähtme*  Kõue                    (Prangli saar)
               Keila       Loksa
               Kose        Nissi
               Kuusalu     Vasalemma
               Raasiku
               Rae
               Saku
               Saue
               Viimsi
 
HIIUMAA        -           Käina       Emmaste      Lauka
                                       Pühalepa
 
IDA-VIRU       -           Aseri       Avinurme     Alajõe
                           Jõhvi       Iisaku       Illuka
                           Kohtla      Maidla       Lohusuu
                           Lüganuse    Mäetaguse    Tudulinna
                           Toila       Sinimäe
                                       Sonda
 
JÕGEVA         -           Jõgeva      Saare        Pala
                           Pajusi      Torma        Raja
                           Palamuse
                           Puurmani
                           Põltsamaa
                           Tabivere
 
* (välja arvatud Prangli saar, mis kuulub IV tsooni)
 
JÄRVA          Ambla       Albu        Ollepa
               Järva-Jaani Esna
               Oisu        Imavere
               Paide       Koeru
               Väätsa      Koigi
                           Lehtse
                           Türi
                           Roosna-Alliku
 
LÄÄNE          Taebla      Hanila      Lihula       Vormsi 
                           Kullamaa    Martna                   
                           Linnamäe    Nõva
                           Ridala      Pürksi
                           Risti
 
LÄÄNE-VIRU     Haljala     Kaarli      Simuna       -
               Kadrina     Laekvere    Rägavere
               Rakvere     Rakke       Vihula
               Vinni       Tamsalu
              Väike-Maarja Viru-Nigula
 
PÕLVA          Põlva       Ahja        Alaküla      Mikitamäe
                         Vastse-Kuuste Ihamaru      Suuremetsa
                                       Kanepi       Veriora
                                       Mooste       Värska
                                       Laheda
                                       Valgjärve
 
PÄRNU          Halinga     Are         Häädemeeste  Tali
               Sauga       Audru       Kaisma       Kihnu
                           Paikuse     Koonga
                           Tori        Saarde
                           Uulu        Surju
                           Vändra      Tõstamaa
                                       Varbla
 
RAPLA          Kohila      Juuru       Märjamaa     Käru
               Rapla       Kehtna      Vigala       Loodna
                           Raikküla
 
SAARE                      Kaarma      Laimjala     Kihelkonna
                           Kuressaare* Leisi        Kuressaare  
                           Kärla       Muhu         (Abruka saar)
                           Orissaare   Pihtla       Lümanda
                           Salme       Pöide        Mustjala
                           Valjala                  Ruhnu
                                                    Salme  
 
* (välja arvatud Abruka saar, mis kuulub IV tsooni)
 
TARTU          Luunja      Haaslava    Konguta      Alatskivi
               Nõo         Kambja      Mäksa        Mehikoorma
               Tähtvere    Laeva       Võnnu        Peipsiääre
               Ülenurme    Puhja                    Piirissaare
                           Rannu                    Vara
                           Rõngu
                           Tartu
 
VALGA          -           -           Helme        Hummuli
                                       Otepää       Kaagjärve
                                       Palupera     Taheva
                                       Puka         Oru
                                       Riidaja
                                       Sangaste
                                       Tõlliste
 
VILJANDI       Viiratsi    Kõo         Kolga-Jaani  Ahja
                           Olustvere                Halliste
                           Paistu                   Kõpu
                           Polli
                           Pärsti
                           Saarepeedi
                           Suure-Jaani
                           Tarvastu
                           Vastemõisa
 
VÕRU           -           Antsla      Lasva       Haanja
                           Võru        Rõuge       Meremäe
                                       Sõmerpalu   Misso
                                       Urvaste     Mõniste
                                                   Varstu
                                                   Vastseliina
 
Märkus: Lääne maakonna Ridala külanõukogu ja Saare maakonna
        Salme külanõukogu territoorium jaguneb eri tsoonideks.
 
------
                                       
                                        K I N N I T A T U D
                                   Eesti Vabariigi Valitsuse
                                    14.märtsi 1991.a. määrusega
                                            nr. 54       
 
                   Ettevõtte tulumaksuga maksustamisel
               regionaalsete maksusoodustuste andmise kord
 
    Regionaalsete maksusoodustuste andmise  eesmärgiks on madala
sotsiaal-majandusliku  arengutasemega  regioonide, linnade ning
alevite finants-majandusliku  potentsiaali tõstmine ettevõtluse
stimuleerimise  kaudu  selleks,  et  tulevikus  väheneks
vastavate   regioonide, linnade ning alevite vajadus
kompenseeriva  abi  (dotatsiooni) järele.
 
    1. Käesoleva korra kohaselt tehakse  regionaalseid
maksusoodustusi  ettevõtte  tulumaksu  Eesti  Vabariigi
riigieelarvesse laekuvas osas.
 
    2. Regionaalsete maksusoodustuste  teatud  piirkondades
rakendamise aluseks on käesoleva määrusega  kinnitatud "Eesti
Vabariigi valdade ja külanõukogude  jaotus tsoonidesse 1991.
aastaks".
 
    3. Regionaalseid maksusoodustusi võib teha teises, kolmandas
ja neljandas tsoonis paiknevatele ja  tegutsevatele ettevõtetele
järgmises ulatuses:
 
------------------------------------------------------- 
Tsoon                 Tegutsemisaasta 
          --------------------------------------------- 
           1.ja 2. aastal   3. aastal        4. aastal
------------------------------------------------------- 
  II             70%            50%            30%
 
  III            85%            65%            45%
 
  IV            100%            80%            60%
 
    4. Ettevõttele käesoleva korra punktis 2  märgitud alustel
antud  maksusoodustus  kehtib   kuni   31.detsembrini  1994.a.,
kusjuures  vabariigi  territooriumi regionaalpoliitilise jaotuse
võimaliku muutumise korral säilib  1991.aastal  tegevust
alustanud   ettevõtetel maksusoodustus endises suuruses.
 
    5. Regionaalseid  maksusoodustusi  ettevõtte  tulumaksu
Eesti  Vabariigi  riigieelarvesse  laekuvas  osas võib teha ka
mõnes vabariigi linnas ja alevis  paiknevatele ja tegutsevatele
ettevõtetele järgmiselt:
 
          Otepää ja Suure-Jaani linnas ning Märjamaa,  Järva
          kandi, Vändra,  Tootsi,  Lavassaare,  Pärnu-Jaagupi  ja
          Räpina alevis
               - esimesel tegutsemisaastal 70%
               - teisel tegutsemisaastal 50%
               - kolmandal tegutsemisaastal 30%;
      
           Mustvee, Kallaste, Antsla,  Mõisaküla  ja  Kilingi
           Nõmme linnas ning Abja-Paluoja alevis
               - esimesel tegutsemisaastal 80%
               - teisel tegutsemisaastal 60%
               - kolmandal tegutsemisaastal 40%.
  
    6. Käesoleva korra punktis 5 nimetatud linnades ja alevites
paiknevatele  ja  tegutsevatele  ettevõtetele antud
maksusoodustused   kehtivad   31.   detsembrini 1993.a.,
kusjuures märgitud linnade ja alevite loetelus muudatuste
tegemise korral säilib 1991.aastal  tegevust alustanud
ettevõtetele maksusoodustus endises suuruses.
 
    7. Regionaalsed maksusoodustused hakkavad  kehtima ettevõtte
registreerimise päevast alates.
 
    8. Regionaalsete maksusoodustuste andmise otsustab selle
maakonna valitsus, kelle territooriumil  ettevõte asutatakse,
samaaegselt  ettevõtte  registreerimisega, kusjuures
regionaalsed  maksusoodustused  laienevad  ka neile
ettevõtetele, kes on registreeritud  ajavahemikus 1. jaanuarist
1991.a. kuni käesoleva  korra  kehtestamiseni.
 
    9.  Regionaalseid maksusoodustusi võib  anda  kõigile
uutele, samas piirkonnas  olulisi  investeeringuid tegevatele ja
piirkonna arengut  soodsalt  mõjutavatele ettevõtetele,
sõltumata  nende  omandivormist.  Uuteks ettevõteteks loetakse
1991.  aastal  esmakordselt  registreeritud ettevõtteid, kes ei
ole endiste ettevõtete õigusjärglased.
 
    10. Regionaalsete  maksusoodustuste  andmisel  fikseeritakse
iga ettevõtte puhul need  tegevusvaldkonnad, millele laienevad
maksusoodustused.
 
     11. Maksusoodustusi võib anda  ettevõttele,  kelle toodete
ja teenuste realiseerimisest  saadavast  kogutulust nende
tegevusvaldkondade tulu, millele  ei  laiene maksusoodustused,
moodustab alla 20%.
 
     12. Maksusoodustuste andmisest  on   maakonnavalitsused
kohustatud  informeerima  vastavat  ettevõtet  ja esmatasandi
omavalitsuse täitevorganit, Eesti Vabariigi Riikliku Maksuameti
kohalikku organit ning Eesti Vabariigi Valitsuse
regionaalpoliitika komisjoni ühe nädala jooksul pärast ettevõtte
registreerimist.
 
    13. Maksusoodustusi rakendatakse ka täielikult või osaliselt
väliskapitalil baseeruvate  ettevõtete  asutamisel.
 
    14. Enne 1. jaanuari 1991.a.  registreeritud  ettevõtetele
regionaalseid maksusoodustusi ei  anta,  välja arvatud
erandjuhtudel, mille korral  maakonnavalitsuste ja Eesti
Vabariigi Valitsuse  regionaalpoliitika  komisjoni ettepanekul
võtab  otsuse  vastu  Eesti  Vabariigi Rahandusministeeriumi
maksusoodustuste komisjon.
 
    15.  Ettevõttele  antud  regionaalsed  maksusoodustused
kehtivad ka omaniku vahetumise korral.
 
    16.  Ettevõtete  puhul,  kus  tootmise  ettevalmistustsükkel
kestab üle  kuue  kuu,  võidakse  ettevalmistustsüklit  mitte
arvata  soodustuste  kehtimise   aja sisse.  Sellekohase  otsuse
võtab   maakonnavalitsuse ettepanekul vastu Eesti Vabariigi
Valitsuse  regionaalpoliitika komisjon.
 
    17. Maakonnavalitsuse  poolt  soodustuse  mitteandmise kohta
vastuvõetud otsuse peale võib ettevõte  esitada kaebuse Eesti
Vabariigi Valitsuse regionaalpoliitika komisjonile  ühe  kuu
jooksul  pärast  vastava  otsuse tegemist, kusjuures nimetatud
komisjon  on  kohustatud kaebuse läbi vaatama kahe nädala
jooksul  ning  esitama vastavad materjalid  lõpliku  otsuse
tegemiseks  Eesti Vabariigi Rahandusministeeriumi
maksusoodustuste komisjonile, kes  võtab  otsuse  kaebuse  kohta
vastu  kahe nädala jooksul.
 
    18. Maksusoodustuste andmise tingimuste  rikkumise korral
võib  Eesti   Vabariigi   Rahandusministeeriumi maksusoodustuste
komisjon   maakonnavalitsuse,   Eesti Vabariigi  Riikliku
Maksuameti  või  Eesti   Vabariigi Valitsuse  regionaalpoliitika
komisjoni   ettepanekul tühistada ettevõttele antud
maksusoodustuse ning  nõuda soodustust  saanud  ettevõttelt
seaduses   ettenähtud korras sisse Eesti Vabariigi
riigieelarvesse soodustuse tulemusena laekumata jäänud
tulumaksusummad.