ID-kaart

Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Mobilisatsioonivaru moodustamise korra kinnitamine
Vabariigi Valitsus 15.07.1999 määrus number 219; jõustumiskuupäev 26.07.1999

redaktsioon 15.05.2004

AVALDATUD :

RT I  1999, 61, 625

REDAKTSIOON :

VV m 11.05.2004 Nr.188 jõust.15.05.2004

RT I  2004, 42, 294

VV m 12.03.2003 Nr.77 jõust.22.03.2003

RT I  2003, 29, 176Mobilisatsioonivaru moodustamise korra kinnitamine


Vabariigi Valitsuse 15. juuli 1999. a määrus nr 219Riigireservi seaduse (RT I 1994, 91, 1529; 1998, 95, 1514) paragrahvi 22 alusel Vabariigi Valitsus määrab:


Kinnitada "Mobilisatsioonivaru moodustamise kord" (juurde lisatud).Peaminister Mart LAAR

Kaitseminister Jüri LUIK

Riigisekretär Aino LEPIK von WIREN  Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse
15. juuli 1999. a
määrusega nr 219


MOBILISATSIOONIVARU MOODUSTAMISE KORD1. Mobilisatsioonivaru moodustamise kord (edaspidi kord) reguleerib riigireservi seadusega sätestatud mobilisatsioonivaru moodustamise korraldamist.


(VV m 11.05.2004 Nr.188 jõust.15.05.2004 - RT I  2004, 42, 294)


2. Mobilisatsioonivaru moodustatakse kaitseväe vajadusteks ning võetakse kasutusele sõjaseisukorra ja mobilisatsiooni väljakuulutamisel.


3. Mobilisatsioonivaru moodustamiseks esitab kaitseväe juhataja kaitseministrile ettepaneku mobilisatsioonivaru koosseisu ja koguse kohta.


4. Kaitseminister vaatab käesoleva korra punktis 3 nimetatud ettepaneku läbi ja esitab mobilisatsioonivaru koosseisu ja kogused Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks.


5. Kaitseministeerium korraldab mobilisatsioonivaru moodustamise ja hoidmise.


(VV m 11.05.2004 Nr.188 jõust.15.05.2004 - RT I  2004, 42, 294)


6. Mobilisatsioonivaru moodustamise, hoidmise, täiendamise ja uuendamise eelarve koostab Kaitseministeerium, lähtudes kaitseväe juhataja ettepanekust.


7. Mobilisatsioonivaru nomenklatuur ja kogused on vastavalt riigisaladuse seaduse (RT I 1999, 16, 271; 82, 752; 2001, 7, 17; 93, 565; 100, 643; 2002, 53, 336; 57, 355; 63, 387; 2003, 13, 67; 23, 147; 2004, 2, 7) § 6 punktile 5 «salajase» tasemega riigisaladus. Mobilisatsioonivaru moodustamisel ei rakendata riigihangete seaduses (RT I 2000, 84, 534; 2001, 34, 189; 50, 284; 2002, 23, 131; 47, 297; 61, 375; 63, 387; 87, 505; 99, 577; 2003, 25, 153; 78, 521; 88, 591) sätestatud korda vastavalt riigihangete seaduse paragrahvi 4 lõike 1 punktile 1.


(VV m 11.05.2004 Nr.188 jõust.15.05.2004 - RT I  2004, 42, 294)Kaitseminister Jüri LUIK