ID-kaart

Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
1998. aastal ajateenistusse kutsutavate kodanike rakendamine
Vabariigi Valitsus 13.03.1998 määrus number 50; jõustumiskuupäev 21.03.1998

redaktsioon 21.03.1998
 
            1998. aastal ajateenistusse kutsutavate
                     kodanike rakendamine
 
     Vabariigi Valitsuse 13. märtsi 1998. a. määrus nr. 50
 
     Lähtudes kaitseväeteenistuse seaduse (RT I 1994, 23, 384;
1995, 18, 240; 62, 1056; 1996, 25, 519; 49, 953; 1997, 95/96,
1575) paragrahvi 123 lõikest 1:
 
     1. Kinnitada 1998. aastal ajateenistusse kutsutavate
kodanike jaotus kaitseväe, piirivalve ja päästeteenistuse
üksuste vahel järgmiselt:
-----------------------------------------------------------------
                1. märtsil        1. juulil        1. novembril
                ajateenistusse  ajateenistusse   ajateenistusse
                kutsutavad        kutsutavad         kutsutavad
                      20. aprillil       17. augustil
                      ajateenistusse   ajateenistusse
                      kutsutavad           kutsutavad       Kokku
-----------------------------------------------------------------            
Kaitsevägi              1001                 1249            2250
-----------------------------------------------------------------
Piirivalveamet  130                150                        280
-----------------------------------------------------------------
Päästeamet       55                 70                 60     185
-----------------------------------------------------------------
Kokku           185     1001       220       1249      60    2715
-----------------------------------------------------------------
 
     2. Suunata piirivalveteenistusse ainult eesti keelt
valdavaid kutsealuseid.
 
     3. Korraldada pääste- ja piirivalveteenistusse suunatud
ajateenijatele enne teenistuskohustuste täitmisele määramist
10-nädalased baasväljaõppekursused.
 
     Justiitsminister
     peaministri ülesannetes       Paul VARUL
     Kaitseminister                Andrus ÖÖVEL
     Riigisekretär                 Uno VEERING