ESTLEX   24.05.2024 12:28
AVALDATUD :
RT I  1998, 7, 83
REDAKTSIOON :
VV m 20.11.2001 Nr.353 jõust.01.01.2002
RT I  2001, 92, 558
 
    Tervishoiu- ja hoolekandeasutuste ametikohtade loetelu,
         kus töötamisel antakse pikendatud põhipuhkust
 
     Vabariigi Valitsuse 7. jaanuari 1998. a. määrus nr. 5
 
     Eesti Vabariigi puhkuseseaduse (RT 1992, 37, 481; 1993, 10,
150; RT I 1994, 84, 1474; 1995, 16, 228; 1997, 74, 1229; 93,
1560) paragrahvi 9 lõike 21 alusel Vabariigi Valitsus määrab:
 
     1. (Kehtetu  - VV m 20.11.2001 Nr.353 jõust.01.01.2002 - RT I  2001, 92, 558)
 
     2. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 22. jaanuari
1993. a. määrusega nr. 28 "Eesti Vabariigi puhkuseseaduse
rakendamise otsuse täitmise kohta" (RT 1993, 3, 50; RT I 1993,
27, 469; 1996, 41, 798; 1997, 8, 53) kinnitatud "Haridus- ja
teadusasutuste nende ametikohtade loetelu, kus töötamisel
antakse pikendatud puhkust" (Vabariigi Valitsuse 14. jaanuari
1997. a. määruse nr. 7 (RT I 1997, 8, 53) sõnastuses) II osa
"Lastekodud (k.a. laste tugikodu, turvakodu, laste varjupaik,
puuetega laste keskus), kool-kodud, väikelastekodud".
 
                           Justiitsminister 
                           peaministri ülesannetes  Paul VARUL
                           Sotsiaalminister         Tiiu ARO
                           Riigisekretär            Uno VEERING