ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Sotsialistliku võistluse kohta
Vabariigi Valitsus 19.02.1990 määrus number 34; jõustumiskuupäev 19.02.1990

redaktsioon 19.02.1990
AVALDATUD :
RT/90/ 7/ 114
 
                      Eesti NSV Valitsus
                          m ä ä r u s
                 19. veebruarist 1990.a. nr. 34
                       Tallinn, Toompea
 
                 Sotsialistliku võistluse kohta
 
     Seoses vabariigi töökollektiivide pöördumistega
sotsialistliku võistluse korralduse küsimuses Eesti NSV Valitsus
m ä ä r a b:
 
     1.  Lõpetada vabariikliku sotsialistliku võistluse
korraldamine ning vabariigi osalemine üleliidulises
sotsialistlikus võistluses.
 
     Mitte teha pärast käesoleva määruse vastuvõtmist
sotsialistliku võistluse kokkuvõtteid 1989. aasta tulemuste
põhjal.
 
     2.  Tunnistada kehtetuks mõned valitsuse otsused vastavalt
juurdelisatud loetelule.
 
 
Eesti NSV Valitsuse esimees                      I. TOOME
 
Eesti NSV riigiministri 
       asetäitja                                 E. BEKKER
 
------
AVALDATUD :
RT/90/ 7/ 114
 
                                             K I N N I T A T U D
                                             Eesti NSV Valitsuse
                                             19. veebruari 1990.a.
                                             määrusega nr. 34 
                             
                     Kehtivuse kaotanud otsuste 
                            l o e t e l u
 
     1.  Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute
Nõukogu 25.  juuli 1978.a. määruse nr. 332 ""Eesti NSV linnade
ja rajoonide musta ja värvilise vanametalli ning metallijäätmete
varumise ja ärasaatmise alase vabariikliku sotsialistliku
võistluse tingimuste" kinnitamise kohta" punktid 1-3 (ENSV
Teataja 1978, nr. 26, art. 315).
 
     2.  Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute
Nõukogu 12.  juuni 1984.a.  määruse nr. 329 "Tööstuses,
ehituses, transpordis ja Eesti NSV eri rahvamajandusharudes
peetava vabariikliku sotsialistliku võistluse korralduse
täiustamise kohta" punktid 1-12 (ENSV Teataja 1984, nr. 35, art.
427).
 
     3.  Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute
Nõukogu 16.  juuli 1984.a.  määrus nr.  380 "Eesti NSV riiklike
arhiivide vabariikliku sotsialistliku võistluse kohta" (ENSV
Teataja 1984, nr. 34, art. 422).
 
     4.  EKP Keskkomitee, Eesti NSV Ministrite Nõukogu, Eesti
NSV Ametiühingute Nõukogu ja ELKNÜ Keskkomitee 19.  augusti
1986.a.  määruse nr. 452 "Kaheteistkümnenda viisaastaku
ülesannete edukaks täitmiseks peetava sotsialistliku võistluse
kohta" punktid 1-14 (ENSV Teataja 1986, nr. 36, art. 573).
 
     5.  Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute
Nõukogu 23.  septembri 1986.a.  määrus nr. 502
"Kaheteistkümnenda viisaastaku ülesannete edukaks täitmiseks
peetavast üleliidulisest sotsialistlikust võistlusest
kokkuvõtete tegemise korra kohta".
 
     6.  Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute
Nõukogu 16.  detsembri 1986.a.  määrus nr.  633 "Eesti NSV
Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 12.  juuni
1984.a.  määruse nr.  329 osalise muutmise kohta" (ENSV Teataja
1987, nr. 1, art. 6).
 
     7.  EKP Keskkomitee, Eesti NSV Ministrite Nõukogu, Eesti
NSV Ametiühingute Nõukogu ja ELKNÜ Keskkomitee 20.  juuli
1987.a.  määrus nr.  388 "Täienduste ja muudatuste tegemise
kohta kaheteistkümnenda viisaastaku ülesannete edukaks
täitmiseks peetava üleliidulise sotsialistliku võistluse
tingimustes ja korras".
 
     8.  Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute
Nõukogu 29.  detsembri 1987.a.  määrus nr.  658 "Eesti NSV
Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 12.  juuni
1984.a.  määruse nr.  329 osalise muutmise kohta" (ENSV Teataja
1988, nr. 8, art. 81).
 
     9.  EKP Keskkomitee, Eesti NSV Ministrite Nõukogu, Eesti
NSV Ametiühingute Nõukogu ja ELKNÜ Keskkomitee 31.  jaanuari
1989.a.  määruse nr.  46 "Põllumajandustöötajate sotsialistliku
võistluse korraldamise kohta" punktid 1-7 (ENSV Teataja 1989,
nr.  9, art.95).