ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Relvaseaduse paragrahvi 1 lõike 3 rakendamine
Vabariigi Valitsus 02.12.1997 määrus number 235; jõustumiskuupäev 18.12.1997

redaktsioon 20.10.2001

AVALDATUD :

RT I  1997, 88, 1484

REDAKTSIOON :

VV m 11.10.2001 Nr.319 jõust.20.10.2001

RT I  2001, 82, 494


Relvaseaduse paragrahvi 1 lõike 3 rakendamine


Vabariigi Valitsuse 2. detsembri 1997. a. määrus nr. 235Relvaseaduse (RT I 1995, 62, 1056) paragrahvi 1 lõike 3 alusel Vabariigi Valitsus määrab:


§ 1. Anda kaitseministrile volitus kehtestada kaitsejõudude relvade ja laskemoona soetamise, hoidmise, edasitoimetamise, kandmise, sisse- ja väljaveo ning lahingurelvade valmistamise, parandamise, ümbertegemise ja lammutamise kord, samuti relvade ja laskemoonaga lubatavate tehingute liigid ja nende teostamise kord, kaitsejõudude lasketiirudele ja laskepaikadele esitatavad nõuded ning kasutamise kord.

(VV m 11.10.2001 Nr.319 jõust.20.10.2001 - RT I  2001, 82, 494)


§ 2. Volitada kaitseministrit kehtestama Teabeameti relvade ja laskemoona soetamise, hoidmise, edasitoimetamise ja kandmise korda.


(VV m 11.10.2001 Nr.319 jõust.20.10.2001 - RT I  2001, 82, 494)Peaminister Mart SIIMANN

Kaitseminister Andrus ÖÖVEL

Riigisekretär Uno VEERING