ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Vabariigi Presidendi lähetuskulude hüvitamise korra kinnitamine
Vabariigi Valitsus 19.09.1997 määrus number 177; jõustumiskuupäev 01.10.1997

redaktsioon 24.02.2023 [RT I, 21.02.2023, 7]

+ Muudetud järgmiste aktidega

Vabariigi Presidendi lähetuskulude hüvitamise korra kinnitamine

Vastu võetud 19.09.1997 nr 177
RT I 1997, 70, 1159
jõustumine 01.10.1997

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.02.2023RT I, 21.02.2023, 324.02.2023

Vastavalt Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse (RT I 1996, 51, 966) paragrahvile 6 Vabariigi Valitsus määrab:

Kinnitada «Vabariigi Presidendi lähetuskulude hüvitamise kord» (juurde lisatud).
[RT I, 21.02.2023, 3 – jõust. 24.02.2023]

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 19. septembri 1997. a. määrusega nr. 177

Vabariigi Presidendi lähetuskulude hüvitamise kord
[RT I, 21.02.2023, 3 – jõust. 24.02.2023]

 

1. Vabariigi Presidendi lähetus (edaspidi lähetus) ja lähetuskulud vormistatakse Vabariigi Presidendi Kantseleis kooskõlas raamatupidamisarvestust ja -aruandlust reguleerivates õigusaktides sätestatud nõuetega.

2. Vabariigi Presidendi Kantselei hüvitab Vabariigi Presidendile sõidu- ja majutuskulud ning muud lähetusega seotud kulud (sideteenused, ametlikud vastuvõtud ja kohtumised, pagasivedu jm.), samuti maksab lähetuses viibitud aja eest päevaraha. Päevaraha makstakse samas ulatuses avalikule teenistujale teenistuslähetusel ettenähtuga.

3. Lähetusega seotud sõidukulud hüvitatakse järgmiselt:
1) lennukis äriklassi, laevas luksusklassi kajuti sõidupileti hind;
2) VIP-teenindusega seotud kulud;
3) limusiini, erivaguni ja erilennuki kasutamise kulud;
4) sõidupileti ettetellimise kulud.

4. Lähetusega seotud majutuskulud hüvitatakse järgmiselt:
1) kuni viie tärni hotelli sviitnumbri kasutamise kulud, vajadusel majutuse erinõuetega kaasnevad kulud;
2) majutuskoha ettetellimise kulud.

5. Lähetusel välisriiki hüvitatakse kohustusliku kindlustuse ning vältimatu arstiabi ja sellega seotud ravimite soetamise kulud.

6. Vabariigi Presidendi abikaasa lähetuskulud arvestatakse samadel alustel Vabariigi Presidendi lähetuskuludega.
[RT I, 21.02.2023, 3 – jõust. 24.02.2023]

7. Lähetuskulude hüvitust ning päevaraha tulu- ja sotsiaalmaksuga ei maksustata.