ID-kaart

Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Sotsiaalkaitseministri 30. jaanuari 2019. a määruse nr 2 "Sotsiaalkindlustusameti põhimäärus" muutmine
Sotsiaalkaitseminister 20.05.2022 määrus number 43; jõustumiskuupäev 27.05.2022

redaktsioon 27.05.2022 [RT I, 24.05.2022, 7]

Sotsiaalkaitseministri 30. jaanuari 2019. a määruse nr 2 "Sotsiaalkindlustusameti põhimäärus" muutmine

Vastu võetud 20.05.2022 nr 43

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel ning kooskõlas sama seaduse § 67 lõike 2 punktiga 2.

Sotsiaalkaitseministri 30. jaanuari 2019. a määruse nr 2 "Sotsiaalkindlustusameti põhimäärus" § 8 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:

"10) kriisireguleerimise osakond, mille põhiülesanded on tagada kriisisituatsioonideks, sealhulgas hädaolukordadeks valmistumine, lahendamise võimekuse loomine ning kriisisituatsioonide koordineerimine ja lahendamine.".

Signe Riisalo
Sotsiaalkaitseminister

Maarjo Mändmaa
Kantsler

avalikgif