ID-kaart

Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Kaitseministri 23. oktoobri 2013. a määruse nr 51 "Kaitseväelase vormiriietuse kirjeldus ja vormiriietuse väljastamise kord" muutmine
Kaitseminister 09.05.2022 määrus number 8; jõustumiskuupäev 14.05.2022

redaktsioon 14.05.2022 [RT I, 11.05.2022, 1]

Kaitseministri 23. oktoobri 2013. a määruse nr 51 "Kaitseväelase vormiriietuse kirjeldus ja vormiriietuse väljastamise kord“ muutmine

Vastu võetud 09.05.2022 nr 8

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 13 lõike 3 alusel.

Kaitseministri 23. oktoobri 2013. a määruse nr 51 "Kaitseväelase vormiriietuse kirjeldus ja vormiriietuse väljastamise kord“ lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Kalle Laanet
Minister

Kusti Salm
Kantsler

Lisa Mütsimärgid

avalikgif