ID-kaart

Lihtotsing

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruse nr 72 "Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine" muutmine
Riigihalduse minister 20.09.2021 määrus number 24; jõustumiskuupäev 25.09.2021

redaktsioon 25.09.2021 [RT I, 22.09.2021, 4]

Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruse nr 72 "Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine" muutmine

Vastu võetud 20.09.2021 nr 24

Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 6 lõike 51 alusel.

Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruses nr 72 "Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 23 järgmises sõnastuses:

"(23) Lääne-Viru maakonna Tapa valla Tamsalu linna ja Sääse aleviku lahkmejooni muudetakse vastavalt katastrikaardi väljavõttele, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 23.";

2) lisas 1 "Asustusüksuste nimistu" kustutatakse Lääne-Viru maakonna Tapa valla alevike loetelust sõna "Sääse";

3) määrust täiendatakse lisaga 23 "Tamsalu linna lahkmejoon" (lisatud).

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Merike Saks
Kantsler

Lisa 23 Tamsalu linna lahkmejoon

avalikgif