ID-kaart

Lihtotsing

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks
Vabariigi Valitsus 17.09.2021 korraldus number 326; jõustumiskuupäev 17.09.2021

redaktsioon 17.09.2021 [RT III, 21.09.2021, 1]

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks

Vastu võetud 17.09.2021 nr 326

Riigivaraseaduse § 37 lõike 2 punkti 1 alusel ning kooskõlas sama seaduse § 33 lõike 1 punktiga 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikega 1 anda Keskkonnaministeeriumile nõusolek otsustuskorras tasuta võõrandada tema valitsemisel olev, Harju maakonnas Saue vallas Kaasiku külas asuv Räägunurga kinnistu (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 18724750, katastritunnus 72501:001:0141, sihtotstarve üldkasutatav maa 75%, transpordimaa 25%, pindala 6295 m2, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV88459) Saue vallale tema seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

avalikgif