ID-kaart

Lihtotsing

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Siseministri 18. septembri 2014. aasta määruse nr 38 "Häirekeskuse teenistuskohtade koosseis" muutmine
Siseminister 16.09.2021 määrus number 21; jõustumiskuupäev 20.09.2021

redaktsioon 20.09.2021 [RT I, 17.09.2021, 3]

Siseministri 18. septembri 2014. aasta määruse nr 38 "Häirekeskuse teenistuskohtade koosseis" muutmine

Vastu võetud 16.09.2021 nr 21

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punkti 11 ja avaliku teenistuse seaduse § 11 lõike 3 alusel.

§ 1.   Siseministri 18. septembri 2014. aasta määruse nr 38 "Häirekeskuse teenistuskohtade koosseis" § 1 lõikes 1 asendatakse arv "250" arvuga "254" ja arv "42“ arvuga "46“.

§ 2.   Käesolev määrus jõustub 20. septembril 2021. aastal.

Kristian Jaani
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

avalikgif