ID-kaart

Lihtotsing

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus
Riigikogu 16.12.2020 seadus; jõustumiskuupäev 01.04.2021

redaktsioon 01.04.2021 [RT I, 23.12.2020, 4]

Välja kuulutanud
Vabariigi President
18.12.2020 otsus nr 678

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 16.12.2020

§ 1.   Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmine

Alkoholi-, tubaka-,kütuse- ja elektriaktsiisi seadust täiendatakse §-ga 8517 järgmisessõnastuses:

ˮ§ 8517.  Tubakavedelikeaktsiisiga maksustamise erisused 2021. aasta 1. aprillistkuni 2022. aasta 31. detsembrini

(1) Alates 2021. aasta 1. aprillist kuni 2022.aasta 31. detsembrini ei maksustata aktsiisiga nikotiinisisaldusega ja ilma nikotiinisisalduseta tubakavedelikke ningnimetatud perioodil ei kohaldata tubakavedelike puhul alkoholi-,tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadust.

(2) Käesolevaparagrahvi lõikes 1 nimetatud ajavahemikul ei teki tubakavedelikemaksumärkidelt aktsiisi maksmise kohustust.

(3) Maksuhaldur ei võta vastu tubakavedelikemaksumärkide tellimusi, mille täitmise tähtpäev on pärast 2021. aasta 31. märtsi. Maksuhaldur alustab tubakavedelikemaksumärkide tellimuste vastuvõtmist hiljemalt 2022. aasta 1. novembril.ˮ.

§ 2.   Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2021. aasta 1. aprillil.

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees

avalikgif