ID-kaart

Lihtotsing

Riigikogu liikme volituste lõppemine ja asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks
Riigikogu juhatus 15.12.2020 otsus number 152; jõustumiskuupäev 15.12.2020

redaktsioon 15.12.2020 [RT III, 17.12.2020, 1]

Riigikogu liikme volituste lõppemine ja asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks

Vastu võetud 15.12.2020 nr 152

Lähtudes Riigikogu liikme staatuse seaduse § 8 lõike 2 punktist 3, §-st 11, § 13 lõikest 1 ning § 32 lõikest 4 Riigikogu juhatus otsustab:

1. Seoses Riigikogu liikme Taavi Rõivase tagasiastumisega asub 2020. aasta 16. detsembril Riigikogu liikmeks Marko Torm.

2. Maksta Riigikogu liikmele Taavi Rõivasele Riigikogu liikme volituste lõppemise hüvitist Riigikogu liikme kolme kuu ametipalga ulatuses.

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees

avalikgif