ID-kaart

Lihtotsing

Toimeaine, taimekaitseaine ja sünergisti heakskiitmise taotluse nõuetekohasuse kontrollimise ning toimeaine, taimekaitseaine ja sünergisti hindamise tasude määrad 2021. aastal
Maaeluminister 14.12.2020 määrus number 73; jõustumiskuupäev 01.01.2021
; kehtetuks muutumise kuupäev 01.01.2022

redaktsioon 01.01.2021 - 01.01.2022 [RT I, 15.12.2020, 20]

Toimeaine, taimekaitseaine ja sünergisti heakskiitmise taotluse nõuetekohasuse kontrollimise ning toimeaine, taimekaitseaine ja sünergisti hindamise tasude määrad 2021. aastal

Vastu võetud 14.12.2020 nr 73

Määrus kehtestatakse taimekaitseseaduse § 601 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse toimeaine, taimekaitseaine ja sünergisti heakskiitmise taotluse nõuetekohasuse kontrollimise tasu määr ning toimeaine, taimekaitseaine ja sünergisti identsuse, füüsikaliste ja keemiliste omaduste, analüüsimeetodite, toksikoloogiliste omaduste, kokkupuutest tuleneva riski, jääkide, keskkonnas käitumise ja leviku, ökotoksikoloogiliste omaduste ning efektiivsuse hindamise tasu määr.

§ 2.   Toimeaine, taimekaitseaine ja sünergisti heakskiitmise taotluse nõuetekohasuse kontrollimise tasu määr

  Toimeaine, taimekaitseaine ja sünergisti heakskiitmise taotluse nõuetekohasuse kontrollimise tunnitasu määr 2021. aastal on 17,88 eurot.

§ 3.   Toimeaine, taimekaitseaine ja sünergisti hindamise tasu määr

  Toimeaine, taimekaitseaine ja sünergisti identsuse, füüsikaliste ja keemiliste omaduste, analüüsimeetodite, toksikoloogiliste omaduste, kokkupuutest tuleneva riski, jääkide, keskkonnas käitumise ja leviku, ökotoksikoloogiliste omaduste ning efektiivsuse hindamise tunnitasu määr 2021. aastal on 17,88 eurot.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2021. a.

Arvo Aller
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

avalikgif