ID-kaart

Lihtotsing

Vabariigi Valitsuse 19. aprilli 2018. a määruse nr 34 "Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise komisjoni liikmete arv ja töökord" muutmine
Vabariigi Valitsus 03.12.2020 määrus number 92; jõustumiskuupäev 01.01.2021

redaktsioon 01.01.2021 [RT I, 04.12.2020, 11]

Vabariigi Valitsuse 19. aprilli 2018. a määruse nr 34 "Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise komisjoni liikmete arv ja töökord“ muutmine

Vastu võetud 03.12.2020 nr 92

Määrus kehtestatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 12 lõike 4 alusel.

§ 1.   Vabariigi Valitsuse 19. aprilli 2018. a määruse nr 34 "Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise komisjoni liikmete arv ja töökord“ § 3 lõikes 3 asendatakse sõnad "Politsei- ja Piirivalveameti rahapesu andmebüroo juht“ sõnadega "Rahapesu Andmebüroo juht“.

§ 2.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2021. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Martin Helme
Rahandusminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

avalikgif