ID-kaart

Lihtotsing

Rahandusministri 4. aprilli 2017. a määruse nr 21 "Mitteresidendi ja investeerimisfondi deklaratsioonide ning füüsilise isiku residentsuse määramise vormide kinnitamine ja täitmise korrad" muutmine
Rahandusminister 02.12.2020 määrus number 46; jõustumiskuupäev 01.01.2021
; rakendamise kuupäev 01.01.2020

redaktsioon 01.01.2021 [RT I, 04.12.2020, 7]

Rahandusministri 4. aprilli 2017. a määruse nr 21 "Mitteresidendi ja investeerimisfondi deklaratsioonide ning füüsilise isiku residentsuse määramise vormide kinnitamine ja täitmise korrad" muutmine

Vastu võetud 02.12.2020 nr 46

Määrus kehtestatakse tulumaksuseaduse § 44 lõike 7 ning sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 7 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Rahandusministri 4. aprilli 2017. a määruse nr 21 “Mitteresidendi ja investeerimisfondi deklaratsioonide ning füüsilise isiku residentsuse määramise vormide kinnitamine ja täitmise korrad" lisad 1, 2 ja 4 asendatakse käesoleva määruse lisadega (lisatud).

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2021. aasta 1. jaanuaril ning seda rakendatakse tagasiulatuvalt 2020. aasta 1. jaanuarist.

Martin Helme
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 1 vorm A1 „Mitteresidendi ja investeerimisfondi saadud tulu, millelt ei ole tulumaksu kinni peetud, deklaratsioon“
Lisa 2 vorm E1 „Mitteresidendi Eestis ettevõtlusest saadud tulu deklaratsioon“
Lisa 4 vorm V1 „Mitteresidendi ja investeerimisfondi Eestis asuva vara võõrandamisest saadud kasu deklaratsioon“
avalikgif