ID-kaart

Lihtotsing

Rahandusministri 23. mai 2018. a määruse nr 25 "Infotehnoloogiliste vahendite abil isikusamasuse tuvastamise ja andmete kontrollimise tehnilised nõuded ja kord" muutmine
Rahandusminister 02.12.2020 määrus number 45; jõustumiskuupäev 01.01.2021

redaktsioon 01.01.2021 [RT I, 04.12.2020, 6]

Rahandusministri 23. mai 2018. a määruse nr 25 "Infotehnoloogiliste vahendite abil isikusamasuse tuvastamise ja andmete kontrollimise tehnilised nõuded ja kord" muutmine

Vastu võetud 02.12.2020 nr 45

Määrus kehtestatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 14 lõike 8 ja § 31 lõike 6 alusel.

§ 1.   Rahandusministri 23. mai 2018. a määruse nr 25 "Infotehnoloogiliste vahendite abil isikusamasuse tuvastamise ja andmete kontrollimise tehnilised nõuded ja kord" § 3 lõikes 4 asendatakse sõnad "rahapesu andmebüroole“ sõnadega "Rahapesu Andmebüroole“.

§ 2.   Määrus jõustub 2021. aasta 1. jaanuaril.

Martin Helme
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

avalikgif