ID-kaart

Lihtotsing

Vabariigi Valitsuse 3. jaanuari 2019. a korralduse nr 4 "Volitatud asutuste määramine kalapüügiga seotud tõsiste rikkumiste punktisüsteemi rakendamiseks" muutmine
Vabariigi Valitsus 27.11.2020 korraldus number 421; jõustumiskuupäev 01.01.2021

redaktsioon 01.01.2021 [RT III, 01.12.2020, 2]

Vabariigi Valitsuse 3. jaanuari 2019. a korralduse nr 4 "Volitatud asutuste määramine kalapüügiga seotud tõsiste rikkumiste punktisüsteemi rakendamiseks“ muutmine

Vastu võetud 27.11.2020 nr 421

Kalapüügiseaduse § 8 alusel:

1. Asendada Vabariigi Valitsuse 3. jaanuari 2019. a korralduse nr 4 "Volitatud asutuste määramine kalapüügiga seotud tõsiste rikkumiste punktisüsteemi rakendamiseks“ punktis 3 sõnad "Veterinaar- ja Toiduamet“ sõnadega "Põllumajandus- ja Toiduamet“.

2. Korraldus jõustub 1. jaanuaril 2021. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

avalikgif