ID-kaart

Lihtotsing

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks
Vabariigi Valitsus 27.11.2020 korraldus number 420; jõustumiskuupäev 27.11.2020

redaktsioon 27.11.2020 [RT III, 01.12.2020, 1]

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks

Vastu võetud 27.11.2020 nr 420

Riigivaraseaduse § 37 lõike 2 punkti 1 alusel ning kooskõlas sama seaduse § 33 lõike 1 punktiga 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikega 1 anda Maaeluministeeriumile nõusolek otsustuskorras tasuta võõrandada järgmised tema valitsemisel olevad, Tartu maakonnas Tartu linnas asuvad kinnistud Tartu linnale tema seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks:

1) Rahinge külas asuv Rahinge kergtee kinnistu (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 18029550, katastritunnus 79301:001:0839, sihtotstarve transpordimaa, pindala 6107 m2, riigi kinnisvararegistri objekti kood (edaspidi rvok) KV87528);
2) Rahinge külas asuv Tartu-Ilmatsalu kergtee T33 kinnistu (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 18029650, katastritunnus 79301:001:0845, sihtotstarve transpordimaa, pindala 6335 m2, rvok KV87529);
3) Tüki külas asuv Tartu-Ilmatsalu kergtee T34 kinnistu (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 18029750, katastritunnus 79301:001:0846, sihtotstarve transpordimaa, pindala 9028 m2, rvok KV87530);
4) Rahinge külas asuv Joosepi tee T2 kinnistu (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 18027950, katastritunnus 79301:001:0842, sihtotstarve transpordimaa, pindala 556 m2, rvok KV87535);
5) Rahinge külas asuv kinnistu (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 18056650, transpordimaa, rvok KV87532, Tartu-Ilmatsalu kergtee T13, katastritunnus 79301:001:0894, pindala 2958 m2, Tartu-Ilmatsalu kergtee T15, katastritunnus 79301:001:0895, pindala 1183 m2, Tartu-Ilmatsalu kergtee T17, katastritunnus 79301:001:0896, pindala 2107 m2, Tartu-Ilmatsalu kergtee T19, katastritunnus 79301:001:0897, pindala 2774 m2);
6) Rahinge külas asuv kinnistu (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 18027550, sihtotstarve transpordimaa, rvok KV87534, Tartu-Ilmatsalu kergtee T31, katastritunnus 79301:001:0887, pindala 2031 m2, Tartu-Ilmatsalu kergtee T32, katastritunnus 79301:001:0888, pindala 4371 m2).

Jüri Ratas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

avalikgif