ID-kaart

Lihtotsing

Justiitsministri 17. jaanuari 2007. a määruse nr 3 "Vanglaametniku teeneteristi ja teenistusmedali kirjeldus ning nende andmise ja kandmise kord" muutmine
Justiitsminister 27.11.2020 määrus number 20; jõustumiskuupäev 04.12.2020

redaktsioon 04.12.2020 [RT I, 01.12.2020, 5]

Justiitsministri 17. jaanuari 2007. a määruse nr 3 "Vanglaametniku teeneteristi ja teenistusmedali kirjeldus ning nende andmise ja kandmise kord" muutmine

Vastu võetud 27.11.2020 nr 20

Määrus kehtestatakse vangistusseaduse § 151 lõike 3 alusel.

Justiitsministri 17. jaanuari 2007. a määruse nr 3 "Vanglaametniku teeneteristi ja teenistusmedali kirjeldus ning nende andmise ja kandmise kord" § 6 tunnistatakse kehtetuks.

Raivo Aeg
Justiitsminister

Tõnis Saar
Kantsler

avalikgif