ID-kaart

Lihtotsing

Narva-Jõesuu sadama akvatooriumi piiride määramine
Vabariigi Valitsus 24.09.2020 korraldus number 328; jõustumiskuupäev 24.09.2020

redaktsioon 24.09.2020 [RT III, 29.09.2020, 3]

Narva-Jõesuu sadama akvatooriumi piiride määramine

Vastu võetud 24.09.2020 nr 328

Sadamaseaduse § 5 lõike 1 alusel määrata Narva-Jõesuu sadama akvatooriumi piirid järgmiste koordinaatidega WGS-84 süsteemis:

Nr

B

L

1.

59°27ʹ53.630ʺN

28°02ʹ42.364ʺE

2.

59°27ʹ54.290ʺN

28°02ʹ45.472ʺE

3.

59°27ʹ50.369ʺN

28°02ʹ49.353ʺE

4.

59°27ʹ49.358ʺN

28°02ʹ45.107ʺE

ning punktide 1 ja 4 vahele jääva rannajoone ja sadamaehitisega.

Korraldust on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Jüri Ratas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

avalikgif