ID-kaart

Lihtotsing

Nõusolek riigivara otsustuskorras võõrandamiseks
Vabariigi Valitsus 24.09.2020 korraldus number 327; jõustumiskuupäev 24.09.2020

redaktsioon 24.09.2020 [RT III, 29.09.2020, 2]

Nõusolek riigivara otsustuskorras võõrandamiseks

Vastu võetud 24.09.2020 nr 327

Riigivaraseaduse § 37 lõike 2 punkti 1 alusel ning kooskõlas sama seaduse § 33 lõike 1 punktidega 1 ja 11 ja § 34 lõike 1 punktiga 2 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikega 1 anda Keskkonnaministeeriumile nõusolek võõrandada otsustuskorras järgmised tema valitsemisel olevad, Rapla maakonnas Kehtna vallas Järvakandi alevis asuvad kinnistud Kehtna vallale tema seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks:

1. Tasuta:
  1) Roheluse (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 15738650, katastritunnus 29301:001:0260, pindala 17 559 m2, sihtotstarve üldkasutatav maa, riigi kinnisvararegistri objekti kood (edaspidi rvok) KV83676);
  2) Niidu tee (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 17420150, katastritunnus 29301:001:0265, pindala 4100 m2, sihtotstarve transpordimaa, rvok KV86719);
  3) Krossi tee (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 17420250, katastritunnus 29301:001:0266, pindala 6198 m2, sihtotstarve transpordimaa, rvok KV86720).

2. Müügihinnaga 65% vara harilikust väärtusest:
  1) Krossi tee 8 (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 17302350, katastritunnus 29301:001:0261, pindala 111 558 m2, sihtotstarve tootmismaa, rvok KV86712);
  2) Krossi tee 6 (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 17420050, katastritunnus 29301:001:0264, pindala 25 743 m2, sihtotstarve tootmismaa, rvok KV86715);
  3) Energia tn 2 (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 17419850, katastritunnus 29301:001:0262, pindala 3108 m2, sihtotstarve tootmismaa, rvok KV86713);
  4) Energia tn 4 (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 17419950, katastritunnus 29301:001:0263, pindala 1627 m2, sihtotstarve tootmismaa, rvok KV86714).

Jüri Ratas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

avalikgif