ID-kaart

Lihtotsing

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine
Riigikogu juhatus 22.09.2020 otsus number 90; jõustumiskuupäev 22.09.2020

redaktsioon 22.09.2020 [RT III, 24.09.2020, 1]

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine

Vastu võetud 22.09.2020 nr 90

Lähtudes Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 13 lõike 2 punktist 21 ja § 28 lõikest 2 ning võttes aluseks Riigikogu juhatuse 23.05.2019 otsuse nr 37 Riigikogu juhatus otsustab:

1. Kinnitada Riigikogu liikme Peeter Ernitsa lahkumine riigieelarve kontrolli erikomisjoni liikme kohalt.

2. Kinnitada Riigikogu liikme Jaak Valge asumine riigieelarve kontrolli erikomisjoni liikme kohale.

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees

avalikgif