ID-kaart

Lihtotsing

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks
Vabariigi Valitsus 17.09.2020 korraldus number 310; jõustumiskuupäev 17.09.2020

redaktsioon 17.09.2020 [RT III, 22.09.2020, 3]

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks

Vastu võetud 17.09.2020 nr 310

Riigivaraseaduse § 37 lõike 2 punkti 1 alusel ning kooskõlas sama seaduse § 33 lõike 1 punktiga 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikega 1 anda Keskkonnaministeeriumile nõusolek otsustuskorras tasuta võõrandada tema valitsemisel olevad, Võru maakonnas Võru vallas Väimela alevikus asuvad järgmised kinnistud Võru vallale tema seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks:

1) 9180419 Kirumpää-Räti-Väiso-Väimela tee (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 17288250, katastritunnus 91701:001:1755, pindala 12 295 m², sihtotstarve transpordimaa, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV86624);
2) 9180442 Väiso-Kasesalu-Matussaare tee (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 17288350, katastritunnus 91701:001:1756, pindala 5121 m², sihtotstarve transpordimaa, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV86625).

Jüri Ratas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

avalikgif