ID-kaart

Lihtotsing

Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 "Ravimite piirhinnad" muutmine
Sotsiaalminister 10.09.2020 määrus number 42; jõustumiskuupäev 01.10.2020

redaktsioon 01.10.2020 [RT I, 16.09.2020, 2]

Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 "Ravimite piirhinnad" muutmine

Vastu võetud 10.09.2020 nr 42

Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 42 lõike 21 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 "Ravimite piirhinnad" lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. oktoobril 2020. a.

Tanel Kiik
Sotsiaalminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa Ravimite piirhinnad
avalikgif