ID-kaart

Lihtotsing

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmine
Sotsiaalminister 10.09.2020 määrus number 41; jõustumiskuupäev 01.10.2020

redaktsioon 01.10.2020 [RT I, 16.09.2020, 1]

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmine

Vastu võetud 10.09.2020 nr 41

Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 43 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. oktoobril 2020. a.

Tanel Kiik
Sotsiaalminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa Eesti Haigekassa ravimite loetelu
avalikgif