ID-kaart

Lihtotsing

Vabariigi Valitsuse 10. mai 2018. a määruse nr 38 "Riiklike haridusstipendiumide ja -preemiate määramise tingimused ja kord" muutmine
Vabariigi Valitsus 10.09.2020 määrus number 68; jõustumiskuupäev 15.09.2020

redaktsioon 15.09.2020 [RT I, 12.09.2020, 1]

Vabariigi Valitsuse 10. mai 2018. a määruse nr 38 "Riiklike haridusstipendiumide ja -preemiate määramise tingimused ja kord“ muutmine

Vastu võetud 10.09.2020 nr 68

Määrus kehtestatakse Eesti Vabariigi haridusseaduse § 351 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 10. mai 2018. a määruses nr 38 "Riiklike haridusstipendiumide ja preemiate määramise tingimused ja kord“ tehakse järgmised muudatused:

1)paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse tekstiosa "15. septembriks“ tekstiosaga "15. oktoobriks“;

2) paragrahvi 4 lõikes 2 asendatakse tekstiosa "15. oktoobriks“ tekstiosaga "15. novembriks“.

Jüri Ratas
Peaminister

Mailis Reps
Haridus- ja teadusminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

avalikgif