ID-kaart

Lihtotsing

Majandus- ja taristuministri 24. novembri 2015. a määruse nr 135 "Biometaani transpordisektoris tarbimise toetamise tingimused" muutmine
Majandus- ja taristuminister 10.07.2020 määrus number 44; jõustumiskuupäev 17.07.2020

redaktsioon 17.07.2020 [RT I, 14.07.2020, 25]

Majandus- ja taristuministri 24. novembri 2015. a määruse nr 135 "Biometaani transpordisektoris tarbimise toetamise tingimused" muutmine

Vastu võetud 10.07.2020 nr 44

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

Majandus- ja taristuministri 24. novembri 2015. a määruse nr 135 "Biometaani transpordisektoris tarbimise toetamise tingimused" § 8 lõikes 5 asendatakse sõna "kuue" arvuga "15".

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

avalikgif