ID-kaart

Lihtotsing

Raha eraldamine
Vabariigi Valitsus 09.07.2020 korraldus number 254; jõustumiskuupäev 09.07.2020

redaktsioon 09.07.2020 [RT III, 11.07.2020, 4]

Raha eraldamine

Vastu võetud 09.07.2020 nr 254

Riigieelarve seaduse § 58 lõike 2 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2014. a määrusega nr 123 "Vabariigi Valitsuse reservist vahendite eraldamise ja eraldatud vahendite kasutamise kord“ eraldada Vabariigi Valitsuse reservist Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalale energeetika tulemusvaldkonna energeetika programmi 4 000 000 eurot (ilma käibemaksuta) Elering AS-ile eraldamiseks elektrituruseaduses sätestatud taastuvenergia toetuste maksmiseks.

Jüri Ratas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

avalikgif