ID-kaart

Lihtotsing

Volitus Sihtasutuse Eesti Akrediteerimiskeskus lõpetamise otsustamiseks ja Eesti riikliku akrediteerimisasutuse nimetamine
Vabariigi Valitsus 09.07.2020 korraldus number 253; jõustumiskuupäev 09.07.2020

redaktsioon 09.07.2020 [RT III, 11.07.2020, 3]

Volitus Sihtasutuse Eesti Akrediteerimiskeskus lõpetamise otsustamiseks ja Eesti riikliku akrediteerimisasutuse nimetamine

Vastu võetud 09.07.2020 nr 253

Riigivaraseaduse § 78 lõike 1 punkti 2 ja lõike 5 ning toote nõuetele vastavuse seaduse § 37 lõike 2 alusel:

1. Volitada majandus- ja taristuministrit riigi asutajaõiguste teostajana otsustama Sihtasutuse Eesti Akrediteerimiskeskus (registrikood 90005739) lõpetamine alates 1. jaanuarist 2021. a.

2. Nimetada Eesti riikliku akrediteerimisasutuse ülesandeid täitma Mittetulundusühing Eesti Standardikeskus (registrikood 80120020), kes võtab üle akrediteerimistegevuse Sihtasutuselt Eesti Akrediteerimiskeskus.

3. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 8. juuli 2010. a korralduse nr 280 "Eesti riikliku akrediteerimisasutuse ja Eesti standardiorganisatsiooni nimetamine“ punkt 1.

4. Korralduse punktid 2 ja 3 jõustuvad 1. jaanuaril 2021. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

avalikgif