ID-kaart

Lihtotsing

Majandus- ja taristuministri 2. juuli 2015. a määruse nr 85 "Eluruumile esitatavad nõuded" muutmine
Majandus- ja taristuminister 07.07.2020 määrus number 41; jõustumiskuupäev 12.07.2020

redaktsioon 12.07.2020 [RT I, 09.07.2020, 15]

Majandus- ja taristuministri 2. juuli 2015. a määruse nr 85 "Eluruumile esitatavad nõuded" muutmine

Vastu võetud 07.07.2020 nr 41

Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 11 lõike 4 alusel.

Majandus- ja taristuministri 2. juuli 2015. a määruses nr 85 "Eluruumile esitatavad nõuded" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 4 lõikes 1 asendatakse sõnad "õhuhulga ja selle ringluse" sõnaga "õhuvahetuse".

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

avalikgif