ID-kaart

Lihtotsing

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) 2020/698 tuleneva mittekohaldamise erandi kasutamine
Majandus- ja taristuminister 03.07.2020 määrus number 39; jõustumiskuupäev 12.07.2020
; rakendamise kuupäev 04.06.2020

redaktsioon 12.07.2020 [RT I, 09.07.2020, 13]

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) 2020/698 tuleneva mittekohaldamise erandi kasutamine

Vastu võetud 03.07.2020 nr 39

Määrus kehtestatakse autoveoseaduse § 732 lõike 1, liiklusseaduse § 2643 lõike 1, raudteeseaduse § 1152 lõike 1 ja ühistranspordiseaduse § 961 lõike 1 alusel.

§ 1.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2020/698, milles sätestatakse seoses COVID-19 puhanguga ajutised erimeetmed teatavate tunnistuste, litsentside ja lubade uuendamise või pikendamise ning korraliste kontrollide ja jätkuõppe edasilükkamise kohta teatavates transpordialaste õigusaktide valdkondades (ELT L 165, 27.05.2020, lk 10–24), artikli 3 lõike 4, artikli 4 lõike 6, artikli 5 lõike 5, artikli 7 lõike 5, artikli 8 lõike 5 ja artikli 11 lõike 5 kohaselt jätta kohaldamata Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2020/698 artikli 3 lõige 1, artikli 4 lõiked 1–3, artikli 5 lõiked 1 ja 2, artikli 7 lõiked 1 ja 2, artikli 8 lõige 1 ning artikli 11 lõiked 1 ja 2.

§ 2.  Käesolevat määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 2020. aasta 4. juunist.

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

avalikgif