ID-kaart

Lihtotsing

Tervise- ja tööministri 17. detsembri 2018. a määruse nr 60 "Ravikindlustusega hõlmamata isikule osutatavate rahvatervise kaitsega seotud tervishoiuteenuste loetelu" muutmine
Sotsiaalminister 26.06.2020 määrus number 32; jõustumiskuupäev 17.07.2020

redaktsioon 17.07.2020 [RT I, 02.07.2020, 2]

Tervise- ja tööministri 17. detsembri 2018. a määruse nr 60 "Ravikindlustusega hõlmamata isikule osutatavate rahvatervise kaitsega seotud tervishoiuteenuste loetelu" muutmine

Vastu võetud 26.06.2020 nr 32

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 61 lõike 3 alusel.

§ 1.  Tervise- ja tööministri 17. detsembri 2018. a määruse nr 60 "Ravikindlustusega hõlmamata isikule osutatavate rahvatervise kaitsega seotud tervishoiuteenuste loetelu" muutmine

Tervise- ja tööministri 17. detsembri 2018. a määruse nr 60 "Ravikindlustusega hõlmamata isikule osutatavate rahvatervise kaitsega seotud tervishoiuteenuste loetelu" § 2 täiendatakse punktidega 41 ja 42 järgmises sõnastuses:

"41) SARS-CoV-2 põhjustatud COVID-19 haiguse ravi ja sellega seotud tervishoiuteenused;
42) SARS-CoV-2 põhjustatud COVID-19 nakkuskahtlase isiku diagnostilised uuringud ja nendega seotud tervishoiuteenused;".

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 17. juulil 2020. a.

Tanel Kiik
Sotsiaalminister

Marika Priske
Kantsler

avalikgif