ID-kaart

Lihtotsing

Taimetervise järelevalve tasu määra kehtestamine 2020. aastaks
Maaeluminister 29.06.2020 määrus number 47; jõustumiskuupäev 04.07.2020
; kehtetuks muutumise kuupäev 31.12.2020

redaktsioon 04.07.2020 - 31.12.2020 [RT I, 01.07.2020, 39]

Taimetervise järelevalve tasu määra kehtestamine 2020. aastaks

Vastu võetud 29.06.2020 nr 47

Määrus kehtestatakse taimekaitseseaduse § 441 lõike 6 alusel.

§ 1.  Taimetervise järelevalvetoimingu tegemise eest makstava järelevalvetasu määr 2020. aastal

  Taimetervise järelevalvetoimingu tegemise eest makstava järelevalvetasu määr 2020. aastal on 72,90 eurot.

Arvo Aller
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

avalikgif