ID-kaart

Lihtotsing

Kaitseministri 25. septembri 2019. a määruse nr 17 "Kaitseliidu liikmete andmekogu põhimäärus" muutmine
Kaitseminister 26.06.2020 määrus number 13; jõustumiskuupäev 30.06.2020

redaktsioon 30.06.2020 [RT I, 27.06.2020, 11]

Kaitseministri 25. septembri 2019. a määruse nr 17 "Kaitseliidu liikmete andmekogu põhimäärus" muutmine

Vastu võetud 26.06.2020 nr 13

Määrus kehtestatakse Kaitseliidu seaduse § 81 lõike 2 alusel.

Kaitseministri 25. septembri 2019. a määruse nr 17 "Kaitseliidu liikmete andmekogu põhimäärus" §-s 25 asendatakse tekstiosa "1. juulil 2020. a" tekstiosaga "1. septembril 2021. a".

Jüri Luik
Minister

Kristjan Prikk
Kantsler

avalikgif