ID-kaart

Lihtotsing

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks
Vabariigi Valitsus 25.06.2020 korraldus number 228; jõustumiskuupäev 25.06.2020

redaktsioon 25.06.2020 [RT III, 26.06.2020, 6]

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks

Vastu võetud 25.06.2020 nr 228

Riigivaraseaduse § 37 lõike 2 punkti 1 alusel ning kooskõlas sama seaduse § 33 lõike 1 punktiga 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikega 1 anda Keskkonnaministeeriumile nõusolek otsustuskorras tasuta võõrandada tema valitsemisel olevad, Harju maakonnas Harku vallas Harku alevikus asuvad järgmised kinnistud Harku vallale tema seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks:

1) Pilliroo kergtee L1 (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 17047250, katastritunnus 19801:001:4142, pindala 1181 m2, sihtotstarve transpordimaa, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV86307);
2) Pilliroo kergtee L2 (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 17180950, katastritunnus 19801:001:4144, pindala 2780 m2, sihtotstarve transpordimaa, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV86476).

Jüri Ratas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

avalikgif