ID-kaart

Lihtotsing

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks
Vabariigi Valitsus 25.06.2020 korraldus number 227; jõustumiskuupäev 25.06.2020

redaktsioon 25.06.2020 [RT III, 26.06.2020, 5]

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks

Vastu võetud 25.06.2020 nr 227

Riigivaraseaduse § 37 lõike 2 punkti 1 alusel ning kooskõlas sama seaduse § 33 lõike 1 punktiga 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikega 1 anda Keskkonnaministeeriumile nõusolek otsustuskorras tasuta võõrandada tema valitsemisel olev, Tartu maakonnas Tartu linnas Jalaka tn 34a asuv kinnistu (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 5513803, katastritunnus 79511:005:0075, pindala 1569 m2, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV51391) Tartu linnale tema seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks.

Jüri Ratas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

avalikgif