ID-kaart

Lihtotsing

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks
Vabariigi Valitsus 25.06.2020 korraldus number 226; jõustumiskuupäev 25.06.2020

redaktsioon 25.06.2020 [RT III, 26.06.2020, 4]

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks

Vastu võetud 25.06.2020 nr 226

Riigivaraseaduse § 37 lõike 2 punkti 1 alusel ning kooskõlas sama seaduse § 33 lõike 1 punktiga 1 ja lõikega 10 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikega 1:

1. Anda Haridus- ja Teadusministeeriumile nõusolek otsustuskorras tasuta võõrandada tema valitsemisel olev, Valga maakonnas Valga vallas Valga linnas Loode tänav T1 kinnistu (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 2499240, katastritunnus 85401:001:0031, pindala 2625 m2, sihtotstarve transpordimaa, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV39434) Valga vallale tema seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks.

2. Anda Haridus- ja Teadusministeeriumile nõusolek otsustuskorras tasuta võõrandada tema valitsemisel olev, Saare maakonnas Saaremaa vallas Kuressaare linnas Garnisoni tn 15a asuv kinnistu (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 4178734, katastritunnus 34901:001:0076, pindala 546 m2, sihtotstarve transpordimaa, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV82854) Saaremaa vallale tema seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks.

3. Punktis 2 nimetatud vara võõrandamislepingu sõlmimisel on Haridus- ja Teadusministeeriumil õigus loobuda riigivaraseaduse § 33 lõikes 3 nimetatud hüvitise nõudest.

Jüri Ratas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

avalikgif